השלב הראשון של מפת הדרכים

מושג זה דן במחויבויות ישראל והפלסטינים במסגרת השלב הראשון של תכנית מפת הדרכים. בחלק זה של התכנית נקבע כי על הפלטינים לפרק את תשתיות הטרור ולהתחיל ביישומן של רפורמות שלטוניות ומנהליות בשטחי הרשות.
לחצו כאן לנוסח המלא באנגלית