דו"ח ועדת אור

דוח ועדת אור בוחן את הרקע להתנגשויות בין אזרחים ישראלים לכוחות הביטחון באוקטובר 2000, את האירועים עצמם וכולל השורה של המלצות לממשלת ישראל.

ועדת החקירה הממלכתית לבירור ההתנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים באוקטובר 2000 - דין וחשבון (ועדת אור), 2003.

דו"ח הוועדה כולל מימצאים על היחסים בין מדינת ישראל לבין אזרחיה הערבים בכלל, כמו גם ממצאים הנוגעים ישירות לאירועי אוקטובר. בראש הממצאים מופיעה דרישה להשגת שוויון מלא בין אזרחי מדינת ישראל.

הדו"ח מנתח את התהליכים במיגזר הערבי שהובילו לפרוץ המהומות באוקטובר 2000, ומצביע על מספר סיבות: הפליה, קיפוח ומצוקה של ערביי ישראל לאורך שנים; הקצנה פוליטית הבאה לידי ביטוי בהזדהות עם המאבק הפלסטיני; הקצנה דתית; התגברות ההפגנות האלימות; והתנהגות לא-אחראית של חלק ממנהיגי הציבור במגזר הערבי אשר כללה הסתה לאלימות והגברת העוינות כלפי המדינה.

הדו"ח מורכב משני כרכים.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

OD23