ערביי ישראל בעיני מדינות ערב ואש"פ

שלושה פרקי החיבור הזה יסודם בשלוש עבודות, אשר כל אחת מהן נועדה לבדוק היבט אחר של העמדה בארצות ערב כלפי "הערבים שבפנים": המיעוט הערבי במדינת ישראל.

שילה גדעון, ערביי ישראל בעיני מדינות ערב ואש"פ, ירושלים: מאגנס, תשמ"ב

הפרק הראשון מבוסס על עבודה בה נבדקה העמדה בארצות ערב עד מלחמת ששת הימים (1967).

הפרק השני מבוסס על עבודה שנושאה היה גישתם של מבקרי הספרות בארצות ערב למה שהם כינו "ספרות ההתנגדות בארץ הכבושה".

הפרק השלישי יסודו בעבודה שנועדה לבדוק את גישת הפלסטינים בחו"ל כלפי אחיהם בישראל.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

OD22