שאלת הערבים בישראל - מפתרון הבעיה לניהולה

חיבור זה עוסק בשאלת הערבים בישראל ומנתח את סוגיה זו באפון בינתחומי ורב-ממדי.

שפרינצק אהוד, שאלת הערבים בישראל - מפתרון הבעיה לניהולה, המרכז הבינתחומי הרצלייה, נובמבר 2003.

המטרה העיקרית של דוח זה היא לערוך הערכת מצב כוללת בנושא מעמדם של ערביי ישראל, והתוויית כיווני מדיניות חדשים באחת הסוגיות הבוערות בסדר היום הציבורי והפוליטי.

מבין פרקי הדוח:

  • המרכיב הביטחוני - מתקפה רב-ממדית:

יעדים אידיאולוגיים ואופרטיביים; שינוי בשיח השוויון; בינאום ערביי ישראל; שיח על הסתה ודה-לגיטימציה כלפי מדינת ישראל; אלימות כדרך מאבק; פלסטיניזציה.

"בשם ביטחון הדינה"; "בשם הצביון היהודי של המדינה"; "בשם השלום היהודי-ערבי".

  • מפתרון הבעיה לניהולה

הגדרת הבעיה; ההצעה; היעד - הקטנת תחושת הקיפוח.

  • מתווה למדיניות מיעוטים של מדינת ישראל

המרכיב הנורמטיבי - התמודדות במסגרת הנרטיב הדמוקרטי ללא ויתור על מדינה יהודית; 'פתרון נוסח ישראל'; מודל 'הדמוקרטיה האתנית'; תוכנית מרשל לצמצום הפערים; הקמת מנהלת; הצורך בפונקציה מתאמת; 'מלמטה-למעלה'; ייצוג הולם ושילוב אזרחים ערבים בשוק העבודה; הבדואים בנגב; ההיבט הדמוגרי - התמודדות.

הדו"ח כולל זורה של נספחים:

א) השיח הפוליטי של הנהגת הערבים בישראל

ב) אירועי פעילות חבלנית ועויינת בולטים

ג) בינאום השסע היהודי-ערבי

ד) הצעות חוק


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

OC24