דילמות ביחסי יהודים ערבים בישראל

הספר מציג שורה של דילמות הנוגעות בציפור הנפש של הקיום היהודי והקיום הערבי במדינה, ובמרכיבי הזהות הקהילתית של כל אחת משתי הקבוצות האתנו-לאומיות.

רייטר יצחק, דילמות ביחסי יהודים ערבים בישראל, הוצאת שוקן, 2005.

סוגיית היחסים בין הרוב היהודי לבין המיעוט הערבי בישראל היא סוגיה מורכבת ורבת פנים, הסובבת במעגל קסמים בין מדיניות מקפחת של הממשלה לבין הזדהות האזרחים הערבים עם מאבקם של הפלסטינים בשטחים והתגברות התנגדותם לאופיה היהודי-ציוני של המדינה.

23 מאמרים בספר משקפים מגוון דעות של מומחים מהאקדמיה ושל אנשי ציבור בכירים, יהודים וערבים, ובהם הערכת מצב על השסע היהודי-ערבי במדינה.

מבין מחברי המאמרים:

עוזי דיין, שוקי ח'טיב, מוצטפא כבהא, ג'מאל זחלקא, יצחק שנל, עמי איילון, סעיד זידאני, סמי סמוחה, ארנון סופר, משה ארנס, עבד אלוהאב דראושה, רות גביזון, דן שיפטן'סעד גאנם, אבראהים צרצור, מרדכי קידר.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

OC22