הממשלה קובעת יעדים חברתיים

הממשלה אמורה לאשר היום שני יעדים חברתיים בתקציב המדינה לשנים 2008-2010. ההחלטה מעידה על השפעה גוברת למשרד ראש הממשלה בתכנון מדיניות חברתית-כלכלית.

הממשלה אמורה לאשר היום לראשונה בתולדותיה שני יעדים חברתיים בתקציב המדינה לשנים 2008-2010:

  • יעד תעסוקה - הגדלת שיעור התעסוקה מ-69.1% ל-71.7% מכוח העבודה. המשמעות: תוספת של 244 אלף איש לכוח העבודה.

  • יעד לצמצום עוני - הכנסות החמישון התחתון יגדלו בשלוש השנים הקרובות ב-10% יותר מצמיחת התוצר לנפש. המשמעות: תוספת של כ-500 ש"ח בחודש בהכנסות של שני העשירונים התחתונים.

ההחלטה על היעדים היא מנוע צמיחה - אחד האתגרים העומדים בפני המשק הישראלי הוא זיהוי מנועי צמיחה, ומימוש הפוטנציאל הגלום בהם. מכון ראות רואה במנוע צמיחה כל דבר (למשל: מגזר במשק, משאב, יכולת חברתית, או מדיניות) המגביר את הפריון או התשומות במשק. אחד מאתרי הצמיחה למשק הישראלי הוא שיעור מועסקים נמוך1. לכן, מדיניות המציבה אתגר זה כיעד היא צעד לקראת קפיצת מדרגה.

השפעה גוברת למשרד ראש הממשלה - המועצה הלאומית לכלכלה, יוזמת היעדים, מעניקה לראשונה למשרד ראש הממשלה את היכולת ליזום ואת האפשרות לעבוד בשיתוף הדרג המקצועי בעיצוב ותכנון מהלכים כלכליים-חברתיים.

דגש על יישום - האופן שבו נבנה התהליך משפר את היכולת של זרועות השלטון השונות לשתף פעולה על מנת להוציא לפועל את מדיניות הממשלה.

  • גיבוש הסכמה בין-משרדי בתהליך העיצוב - שיתוף פעולה בין משרדי לצורך גיבוש מטרות ולא רק אופן יישומן בונה הסכמה ואמון בין מעצבי התהליך.

  • יעדים אופרטיביים הם תמריץ פוליטי ליישום האג'נדה - תרגום האג'נדה למונחים אופרטיביים מעניק למשרדי הממשלה השונים תמריץ ליישמה: להנות מהרווח הפוליטי הנגזר מהצלחת מהלך זה, או לשאת את מחיר הכישלון.

מקורות

בסוק, 6/08/2007, הארץ, לכתבה המלאה.


1 יעד התעסוקה שהוצב הוא שיעור התעסוקה המשוקלל בגילאי 25-64 במדינות ה- OECD. ר' המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, יעדים למדיניות כלכלית חברתית לישראל 2008-2010, עמ' 10.