גבולות בני הגנה - תנאי הכרחי לביטחון ישראל

ההתנתקות מרצועת עזה הציבה את הדיון בדבר עתידה של הגדה המערבית בראש סדר היום הבין-לאומי. חוברת זו עוסקת בשאלה: האם גבולות בני-הגנה הם המפתח לשלום בר-קיימא במזרח-התיכון?

המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, גבולות בני הגנה - תנאי הכרחי לביטחון ישראל, 2005.

ההתנתקות מרצועת עזה הציבה את הדיון בדבר עתידה של הגדה המערבית בראש סדר היום הבין-לאומי. גורמים מרכזיים קראו לנסיגה ישראלית מלאה מהגדה המערבית וחזרה לגבולות שביתת הנשק 1949-מ (קווי 1967) - צעד אשר יפגע בביטחון ישראל ואף יציב את ישראל באיום קיומי. בימים בהם הדיון בדבר עתידו של המזרח התיכון עוסק בדרישתם של הפלסטינאים למדינה עצמאית, יש להעמיד במרכז השיח הבין-לאומי גם את זכויותיה ודרישותיה של ישראל לגבולות בני הגנה, כפי שהוצגו על ידי נשיא ארה"ב, ג'ורג' ו' בוש.

הרעיון של גבולות בני הגנה נמצא בשיח הלאומי הישראלי כבר שנים רבות. למעשה, ראש-הממשלה יצחק רבין הציג את התפיסה הזאת בנאומו האחרון בכנסת, באוקטובר 1995 - חודש ימים לפני שנרצח. רבין עמד על כך ש"גבולותיה של מדינת ישראל, בהסדר הקבע, יהיו מעבר לקווים שהיו קיימים לפני מלחמת ששת הימים". ועוד הדגיש, כי "לא נחזור לקווי 4 ביוני 1967". כן ציין במפורש: "גבול הביטחון של ישראל יהיה בבקעת הירדן, במובן הנרחב ביותר של המושג הזה".

חוברת זו עוסקת בשאלה: האם גבולות בני-הגנה הם המפתח לשלום בר-קיימא במזרח-התיכון?


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

ID 23.1