מדינת תל-אביב - איום על ישראל

במאה ה-20 הואץ גידולם של הערים המרכזיות בעולם. המשך התכנסות של היהודים אל הליבה התל אביבית היא בבחינת קריאת תיגר על מדינת ישראל. אם לא ייעצר תהליך זה, "מדינת תל-אביב" והמפעל הציוני לא יוכלו להתקיים זמן רב ללא עורף.

סופר ארנון וביסטרוב יבגניה, מדינת תל אביב - איום על ישראל, אוניברסיטת חיפה, 2006.

עם ישראל מתכנס לתל אביב תוך נטישת השוליים הלאומיים. הנתונים שהבאנו זועקים זאת מכל שורה ומכל לוח. תהליך דומה לזה קורה בכל מדינות העולם, אך מה שמותר שם אסור שיקרה כאן. ישראל, בהרשותה את המהלך, מביאה על עצמה פורענות.

זהו מסמך המיועד לכל אזרח יהודי אחראי - פוליטיקאים, אנשי ביטחון, כלכלנים, אנשי הון ובורסה, אנשי תרבות, תקשורת, אקדמיה, מתכננים, ראשי ערים ומועצות אזוריות ואזרחים מן השורה.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

ID 24 D 3