חלוקת הארץ: ישראלים חושבים על ההתנתקות

דבריהם של אנשי שמאל, ימין ומרכז ומובילים מאהקדמיה, הביטחון והמדיניות. על הסכסוך הישראלי-פלסטיני לאחר ההתנתקות

ארי שביט, חלוקת הארץ: ישראלים חושבים על ההתנתקות, ירושלים: כתר ומכון ירושלים לחקר ישראל, 2005.

שלושים ושלושה ישראלים, אנשי שמאל, ימין ומרכז ואנשי אקדמיה, מתייחסים לשאלות של ביטחון ומדיניות לאחר ההתנתקות. מדבריהם של כולם, מנסה המחבר לשרטט מתווה של מהלך מדיני מול הפלסטינים המבוסס על מכנה משותף.


GF26