במרחק נגיעה

מבט אישי על התהליך המדיני ממאי 1999 ועד פברואר 2001 בין ישראל והפלסטינים, ששיאו בוועידת קמפ דיוויד.

שר גלעד, במרחק נגיעה, תל-אביב: משכל, 2001.

על התהליך המדיני ממאי 1999 ועד פברואר 2001 בין ישראל והפלסטינים, ששיאו בפסגת קמפ-דיוויד. הממשלה בראשות אהוד ברק חתרה להשיג פשרה לסיום הסכסוך עם הפלסטינים בהסכם קבע. הסוגיות התלויות ועומדות שנדונו: ירושלים, פליטים, התנחלויות, ביטחון, מים. בסופו של דבר כשלה המנהיגות הלאומית הפלסטינית בראשות יאסר ערפאת והפלסטינים פנו לדרך הטרור והאלימות.

הקורא ימצא בספר זה דין וחשבון של הצד הישראלי למו''מ. מערכת מסועפת, רב-מימדית, של ערוצי משא-ומתן חסויים וגלויים נפרשת דף אחר דף.

הספר כולל גם טיוטה של הסכם מסגרת (הסכם עקרונות) לא רשמית שגובשה בזמן המו"מ.


GF23