סיפור עצוב

יומן אירועים המוכיח לכאורה כי כשלון הסכם אוסלו אינו מקרי: זרע הפורענות נטמן ביום חתימתו. הבנה זו היא תנאי להערכת מצב מפוכחת המתחייבת היום, לנוכח ההכרה הגוברת כי הנחות-היסוד של הסכם אוסלו הופרכו.

בגין בנימין זאב, סיפור עצוב, תל-אביב: משכל, 2000.

בנו של ראש הממשלה לשעבר בגין התריע בעשרות מאמרים המכונסים בספר זה, מפני הסכמי אוסלו שיביאו לבלתי נמנע : "בלחץ האלימות תיתבע ממשלת ישראל למסור שטחים נוספים מנחלתנו, ועוד, ועוד, עד שתאמר 'די, עד כאן', והאשליה תקרוס, ויהודים וערבים ישלמו מחיר" - תחזית שאימתותה הוכחה בימים אלה.


הספר הוא מעין יומן אירועים המבהיר שכשלון הסכם אוסלו אינו מקרי: זרע הפורענות נטמן ביום חתימתו. הבנה זו היא תנאי להערכת מצב מפוכחת המתחייבת היום, לנוכח ההכרה הגוברת כי הנחות-היסוד של הסכם אוסלו הופרכו.


GE22