הכלכלה הפלסטינית

המחקר עוסק במגוון תחומים הקשורים בכלכלה הפלסטינית: מבנה הכלכלה הפלסטינית, התשתית המדינית והכלכלית הפלסטינית, מוסדות להכשרה כלכלית ברשות הפלסטינית, המסחר הפלסטיני, סביבת העסקים הפלסטינית ושיתוף פעולה כלכלי ישראלי פלסטיני.

אפרים יער ותמר הרמן ורפי נץ (עורכים), הכלכלה הפלסטינית, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, 2004.

מצב הכלכלה הפלסטינית הוא קשה ביותר - שיעור האבטלה עומד על כ-65% בגדה ויותר מ80% ברצועת עזה. הכלכלה הפלסטינית פיתחה לאורך השנים תלות עצומה בכלכלה הישראלית והיא נפגעה גם מההגבלות שהוטלו על אנשים וסחורות בפלסטין, מכשלי הביצוע של הרשות הפלסטינית ומכך שכספי הסיוע של הקהילה הבין-לאומית לא הגיעו לידים הנכונות.

בהקשר לכך, המחקר עוסק במגוון תחומים הקשורים בכלכלה הפלסטינית: מבנה הכלכלה הפלסטינית, התשתית המדינית והכלכלית הפלסטינית, מוסדות להכשרה כלכלית ברשות הפלסטינית, המסחר הפלסטיני, סביבת העסקים הפלסטינית ושיתוף פעולה כלכלי ישראלי פלסטיני.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

PI 32 D3