איראן שואפת ל"מודל הגרעיני ההודי"

המודל הגרעיני ההודי כולל פיתוח גרעיני בניגוד לנורמה הבינ"ל, הכרה גרעינית הדרגתית ומעמד בינ"ל מוביל. איראן שואפת למודל גרעיני דומה.

הודו הופכת למדינה מרכזית על רקע סוגית הגרעין האיראני:

הודו מקיימת קשרים כלכליים נרחבים עם איראן, בעיקר בתחום האנרגיה. ב- 2005 חתמו שתי המדינות על עסקה לבניית צינור הובלת גז מאיראן להודו דרך פקיסטן, וב-29 ביוני השנה הסכימו שלושת המדינות לזרז פיתוח תשתיות סביבו. קשרים כלכליים אלה מהווים נדבך מרכזי בבניית ההגמוניה האיראנית.

בנוסף, הודו תומכת באופן מסורתי בזכות האוניברסלית לפיתוח גרעיני ואינה חתומה על האמנה למניעת תפוצה גרעינית (NPT). היא מובילה את ארגון המדינות הבלתי מזדהות (NAM) ומשמשת מודל גרעיני מוצלח אליו שואפת גם איראן.

המודל הגרעיני ההודי כולל יכולת גרעינית, שבמהלך השנים זכתה ללגיטימיות גוברת מצד הקהילה הבינ"ל וארה"ב בראשה. ביולי 2005 אף נחתם הסכם לשיתוף פעולה גרעיני בין ארה"ב להודו. מודל זה משמעו מדינה שהצליחה להשיג יכולת גרעינית, בניגוד לעמדת הקהילה הבינ"ל, הכרה גרעינית הדרגתית ומעמד בינ"ל מוביל.

הצלחת המודל הגרעיני ההודי נובעת בין היתר מההתקרבות בין הודו לארה"ב, בעיקר בשל המלחמה בטרור (2003) ומעמדה של הודו מול סין, כיום מחייב מודל זה את ריסון הקשרים בין הודו לאיראן.

מקורות

Press TV, 9/7/07 לכתבה המלאה.

Asia Tribune, 7/7/07 לכתבה המלאה.

Times of India, 11/7/07 לכתבה המלאה.