לקסיקון פוליטי של מדינת ישראל

בלקסיקון הפוליטי של מדינת ישראל ניתן למצוא מידע מהימן ועדכני על הפוליטיקה הישראלית, הרקע ההיסטורי שלה וספיחיה מאז קום המדינה ועד היום. כרך מקיף זה מכיל מאות ערכים על כל ההיבטים של הפוליטיקה הישראלית.

רולף הטיס שילה, לקסיקון פוליטי של מדינת ישראל, ירושלים: כתר,1998.

בלקסיקון הפוליטי של מדינת ישראל ניתן למצוא מידע מהימן ועדכני על הפוליטיקה הישראלית, הרקע ההיסטורי שלה וספיחיה מאז קום המדינה ועד היום. כרך מקיף זה מכיל מאות ערכים על כל ההיבטים של הפוליטיקה הישראלית.

בין נושאי הספר:

  • אישים פוליטיים (מן העבר וההווה)
  • מפלגות, קבוצות ותנועות פוליטיות (מתקופת היישוב ועד היום)
  • מוסדות השלטון בישראל, תפקידים ממלכתיים ושיטת הממשל
  • מונחים פוליטיים, מושגי יסוד, תהליכים, חוקים ומוסדות
  • יחסי הגומלין בין הצבא, התקשורת והכלכלה לבין הפוליטיקה
  • יחסי החוץ של מדינת ישראל
  • הסכסוך הערבי-ישראלי; שלבי תהליך השלום שבין ישראל לשכנותיה; ארגונים ומוסדות פוליטיים פלסטיניים
  • מלחמות ישראל והמבצעים הצבאיים המרכזיים


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

IA25