איראן גרעינית- משמעויות ודרכי פעולה

המצאות נשק גרעיני בידי איראן תיצור פוטנציאל של איום קיומי לישראל. האפשרות שלמרות מאמצי הסיכול איראן תגיע בסופו של דבר לנשק גרעיני, תחייב היערכות מתאימה של ישראל.

אפריים קם, איראן גרעינית- משמעויות ודרכי פעולה, תל אביב: המכון למחקרי בטחון לאומי, מזכר 87, ינואר2007.

עדיין אפשר לעצור את איראן בטרם תשיג נשק גרעיני, אלא שהתנאים לכך אינם קיימים בשלב זה. אין לכך הסכמה בינלאומית וספק רב אם תהיה. פעולה צבאית נגד אתרי הגרעין באיראן תהיה בעייתית, מורכבת ותחייב תנאים מיוחדים, אך היא אפשרית. ישראל תצטרך להחליט בעניין לאחר שהתהליך המדיני ימוצה.

המצאות נשק גרעיני בידי איראן תיצור פוטנציאל של איום קיומי לישראל- צרוף בין יכולת קטלנית לכוונות מוצהרות של ראשי המשטר האיראני. עם זאת, כמה סיבות יכולות לצמצם את האפשרות שאיראן תפעיל נשק זה כנגד ישראל: ההנחה הסבירה, שאיראן מפתחת נשק גרעיני בראש ובראשונה לצרכי הרתעה והגנה, וישראל אינה איום ממדרגה ראשונה בעיניה; ההרתעה הגרעינית הישראלית בעיני אירן; ההרתעה האמריקאיץ

גם אם יתברר במבחן הזמן שאיראן אינה מתכוונת להשתמש בנשק גרעיני, יהיו להימצאותו השלכות חמורות:

  • איראן עלולה לפעול ביתר אגרסיביות, גם כלפי ישראל;
  • מדינות אחרות באזור עלולות להיצטרף למעגל הגרעיני;
  • איראן תחזק את מעמדה כעמוד התווך של המחנה הרדיקלי למול המחנה הערבי המתון;
  • איראן עלולה לספק מטריה גרעינית לסוריה;
  • היעדר כל תקשורת בין איראן לישראל עלול להוביל להידרדרות אל שימוש בנשק גרעיני בשל אי-הבנות ושיקולים מוטעים.

האפשרות שלמרות מאמצי הסיכול איראן תגיע בסופו של דבר לנשק גרעיני, תחייב היערכות מתאימה של ישראל. כיווני הפעולה העיקריים להיערכות זו: חיזוק כושר ההרתעה כלפי איראן; יצירת הבנות עם ארצות הברית להרתעת איראן; בחינת האפשרות לשינוי מדיניות העמימות; התמודדות עם הרעיון של מזרח תיכון נקי מנשק גרעיני; בחינת דרכים ליצירת תקשורת עם איראן כדי למנוע הידרדרות גרעינית, בהנחה שגם איראן אינה מעוניינת בה.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

JI 23

JI 23 A1

JI 23 A3