תהליך קבלת החלטות

מחברי הספר, ג'ניס ומאן, דנים בתורת ההחלטה לא כאמצעי להפקת מסקנות ישימות למצב מסוים, אלא בעיקר כמערבת, כמנגנון חשיבה, כפעולה של המוח, אשר מסייעים לאדם השולט בהם להגיע למסקנות טובות בכל מצב.

אירוינג ל. ג'ניס – ליאון מאן, תהליך קבלת החלטות – ניתוח פסיכולוגי של קונפליקט, בחירה ומחויבות, משרד הביטחון – הוצאה לאור, 2006.

מחברי הספר, ג'ניס ומאן, דנים בתורת ההחלטה לא כאמצעי להפקת מסקנות ישימות למצב מסוים, אלא בעיקר כמערבת, כמנגנון חשיבה, כפעולה של המוח, אשר מסייעים לאדם השולט בהם להגיע למסקנות טובות בכל מצב.

היבטי הניתוח המרובים המצויים בספר זה, שופכים אור מאלף על תהליך קבלת ההחלטה, על המחליטים וההחלטות, ועל השליטה הדרושה לשם הוצאת תכנית מהכוח אל הפועל.

הספר שואב רבות מנסיונם של אחרים, במטרה לשפר את תהליך ההחלטה.

- מתוך הקדמתו של רב-אלוף (מיל.) חיים לסקוב לספר.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

SF27 U2