הפליטים הפלסטינים

אוכלוסית הפליטים הפלסטינים מונה כשלושה עד חמישה מליון איש. הפליטים תובעים זכות שיבה בנוסף לפיצויים על אובדן ונזק. כדי להסיר את בעית הפליטים מעל סדר היום נדרשים משאבים גבוהים והסכמת מדינות ערב ליישוב הפליטים ואיזרוחם כחלק מהסדר מדיני.

יצחק רביד, הפליטים הפלסטינים, מרכז בגין-סאדאת, אוניברסיטת בר-אילן, 2001.

המחקר עוסק בסוגית הפליטים הפלסטינים שתובעים, בגיבוי מדינות ערב, זכות שיבה בנוסף לפיצויים על אובדן ונזק. ועדת האו"ם לענייני פליטים מאשרת את תביעותיהם.

מוקד המצוקה הגדול ביותר הוא חבל עזה שבו יש כמליון פליטים הגרים במחנות פליטים ומטופלים על ידי אונר"א. בנוסף יש ציבור גדול של פליטים במצוקה בלבנון ובירדן.

כדי להסיר את "בעית הפליטים" מעל סדר היום נדרשים תשלומים גבוהים כפיצויים ולשיקומם וכן הסכמת מדינות שונות ליישוב הפליטים ואיזרוחם דבר הדורש משאבים גבוהים.

הקף המשאבים הריאלי שניתן לגייס לפתרון הבעיה עשוי לאפשר הסדר מדיני שיכלול תשלומי סיוע למדינות הנוגעות בדבר תמורת הסכמות בענין הפליטים. ברם, גם אחרי הסדר כזה ישארו בעיות פתוחות בעיקר בחבל עזה שגם אם תוקם מדינה פלסטינית ספק אם יוכלו לקחת אחריות על הפליטים.


ספרית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

PC A3