עוצמה רכה

המונח 'עוצמה רכה' (Soft Power) מתייחס ליכולתה של מדינה לעצב את העדפותיה של מדינה אחרת בדרכים לא כוחניות. עוצמה רכה מהווה אמצעי עקיף להפעלת כוח והיא מאפשרת למדינה להשיג את יעדיה בעזרת גיוס מדינות תחת הנהגתה.

הגדרה

המונח 'עוצמה רכה' (Soft Power) מתייחס ליכולתה של מדינה לעצב את העדפותיה של מדינה אחרת בדרכים לא כוחניות. עוצמה רכה היא אמצעי עקיף להפעלת כוח ומאפשרת למדינה להשיג את יעדיה בעזרת גיוס מדינות תחת הנהגתה, הערכים שהיא מייצגת, והדוגמא שהיא מספקת.1

מעוצמה קשה לעוצמה רכה

'עוצמה רכה' של מדינה מורכבת מתרבות, ערכים, מדיניות ומוסדות פוליטיים. מרכיבים אלה מאפשרים למדינה להגביר את השפעתה על מדינות אחרות.

הכלים להשגת 'עוצמה רכה' - במסגרתם באים לידי ביטוי מרכיביה - כוללים יצירת מודל לחיקוי, פנייה לערכים ולמטרות משותפים, דיפלומטיה, ותעמולה.

להבדיל, 'עוצמה קשה' (ע"ע כוח צבאי) היא היכולת של מדינה לממש את יעדיה בעזרת שימוש באמצעי כפייה נגד מדינות אחרות. טקטיקות של 'עוצמה קשה' כוללות תמריצים ואיומים,2 הנגזרים מיכולותיה הכלכליות והצבאיות של המדינה.

באופן מסורתי, עוצמתה של מדינה כוללת את "הגורמים שמאפשרים לשחקן מסוים להשפיע על התנהגותו של שחקן אחר".3 ביחסים הבין-לאומיים, המושג 'עוצמה' מתייחס ליכולת של מדינה לקדם את האינטרסים הלאומיים שלה, להשפיע על המערכת הבין-לאומית ולהפגין עליונות בתהליכי מיקוח בין-לאומיים.4

רקע

המונחים 'עוצמה רכה' ו'עוצמה קשה' מתייחסים ליכולתה של מדינה להשיג את מטרותיה באמצעות השפעה על מדינות אחרות. ואולם הם מייצגים קטבים מנוגדים ב"ספקטרום העוצמה".5 בכל קוטב בספקטרום, מפעילה מדינה רעיונות, פעולות ומוסדות שונים בתחום מדיניות החוץ, הביטחון והכלכלה.6

לעיתים עשויה 'עוצמה קשה' (בעיקר של מדינות חזקות במיוחד) להפוך ל'עוצמה רכה' ומקור משיכה,7 קרי, כוח צבאי ואמצעי אכיפה של 'עוצמה קשה' הופכים עם הזמן למקור משיכה של המדינה.8


1 Nye, J., Soft Power, (New York: PublicAffairs, 2004), עמ' 5-15, 30.

2 שימוש בתמריצים ואיומים ידוע גם כשיטת "המקל והגזר".

3 Kegley, Wittkopf, World Politics - Trends and Transformation, (Belmont, Thomson Wadsworth, 2006), ע' 33.

4 "ישנן מספר דרכים להשפיע על התנהגותם של שחקנים אחרים (ולהשיג את התוצאות הרצויות). ניתן לאיים ולכפות עליהם, לשכנע אותם בעזרת תמריצים, או לשתף פעולה עימם ולרתום אותם למען מטרות משותפות." (Nye, שם, ע' 2).

5 להלן טבלה המציינת את היחס וההבדלים בין 'עוצמה רכה' ל'עוצמה קשה' (Nye, שם, ע' 8):

עוצמה

קשה

רכה

התנהלות

  • פקודות
  • כפיה
  • תמריצים

משאבים

כוח, סנקציות, תשלומים, שוחד

מוסדות, ערכים, תרבות, מדיניות

6 Wagner, C., From Hard Power to Soft Power?, (Heidelberg Papers in South Asian and Comparative Politics, Working Paper No.26, March 2005).

7 "לדוגמא, מדינות עשויות להימשך למדינות אחרות בשל דימוי עליונות; מוסדות שקמו מכוח פקודות של 'עוצמה קשה' הפכו עם הזמן ללגיטימיים; וכלכלה חזקה מאפשרת הטלת סנקציות ותשלומים, כמו גם משמשת כמקור משיכה." (Nye, שם, עמ' 7-8).

8 לדוגמא, איראן מפתחת כיום יכולת גרעינית, שאמורה לספק לה הרתעה צבאית, כמו גם קדמה טכנולוגית. בדרך זו הופך הנשק הגרעיני האיראני מאמצעי צבאי קלאסי של 'עוצמה קשה' למקור משיכה בשל המודרניות והקדמה שהוא מייצג, ולמעשה לכלי של 'עוצמה רכה'.