סוגיית הפליטים הפלסטינים וזכות השיבה

הספר עוסק בסוגיית הפליטים הפלסטינים וזכות השיבה מהבטים שונים: רקע היסטורי, זכות השיבה מנקודת מבט משפטית, דעת הקהל בנושא זכות השיבה, הבטים פוליטיים של הסוגיה ופתרונות אפשריים.
אפרים יער ותמר הרמן, סוגיית הפליטים הפלסטינים וזכות השיבה, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, 2003.

הספר עוסק בהבטים שונים של סוגית הפליטים הפלסטינים: רקע היסטורי להיווצרות בעית פליטים, הבטים משפטיים של זכות השיבה, דעת הקהל הפלסטינית והישראלית בנוגע לסוגית הפליטים והבטים פוליטיים כפי שהם באים לידי ביטוי בקרב אישים ישראלים (יובל שטייניץ ועמרם מצנע) ופלסטינים (עומרי ע'איית') בנוגע לעניין זה.

כמו כן הספר מציע פתרונות אפשריים לבעית הפליטים שמתחשבים בשיקולים שונים כדוגמת הבטים הומניטריים ויחס הקהילה הבין-לאומית. למשל, פתרון שמצוי ביישובים בהם הפליטים נמצאים עתה או פיתרון שרואה בירדן כתובת עיקרית לשיקומם.


ספרית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

PC A2