אג'נדה כלכלית חברתית לישראל 2008-2010

המועצה הלאומית לכלכלה הגישה לראש הממשלה נייר מדיניות לעידוד צמיחה לטווח הארוך ולצמצום תחולת העוני.

המועצה הלאומית פועלת להשגת שתי מטרות אסטרטגיות:

  • צמצום העוני תוך עידוד הצמיחה
  • יצירת מנופים לצמיחה מאוזנת לטווח הארוך

כדי להשיג את המטרה הראשונה, האג'נדה מציבה שני יעדים:

  • ירידה שנתית ממוצעת של 1% בשיעור העוני עבור השנים 2008-2010
  • עליה שנתית ממוצעת של 1% בשיעור התעסוקה עבור השנים 2008-2010

לאג'נדה כלכלית חברתית לישראל 2008-2010, לחצו כאן.