צו נשיאותי (ברש"פ)

לאחר השתלטות החמאס על עזה הכריז אבו-מאזן על מצב חירום באמצעות צו נשיאותי. מתוקף מצב החירום, השתמש אבו-מאזן בסמכותו להנפיק שורה של צווים נשיאותיים נוספים אשר גררו ויכוח אודות הלגיטימיות שלהם. מושג זה מגדיר את מהות הצו הנשיאותי, נסיבות הנפקתו ותוקפו.

הגדרה

המונח צו נשיאותי מתייחס לסמכות של נשיא הרש"פ, המוענקת לו לפי חוק היסוד של הרש"פ, במקרים מסוימים ויוצאי דופן, להנפיק נהלים ותקנות בעלי תוקף של חוק, שלא באמצעות הליך החקיקה הרגיל.1

רקע

סמכויותיו של נשיא הרש"פ מוגדרות בחוק היסוד הפלסטיני, אשר משמש כחוקה הזמנית של הרש"פ.2

בעקבות לחץ פנימי ובין-לאומי, בוצעה בחוק רפורמה (2-3/03) שכללה את יצירת תפקיד ראש הממשלה הפלסטיני שאליו הועברו מספר סמכויות ביצועיות ממוסד הנשיאות.

יחד עם זאת, גם אחרי רפורמה זאת בחוק היסוד כוחו של הנשיא רב - הוא זה שעומד לבחירה ישירה של ציבור הבוחרים בעזה ובגדה והוא זה שממנה את ראש הממשלה הפלסטיני ומחזיק בסמכות להדיחו.

השימוש בצו הנשיאותי

אחת מהסמכויות הבולטות של הנשיא היא הנפקת צו נשיאותי - נהלים ותקנות בעלי תוקף של חוק - במקרים מסוימים ודחופים וכאשר המועצה המחוקקת אינה מתכנסת.

הצווים הנשיאותיים בטלים אם לא הובאו לאישורה של המועצה המחוקקת בישיבתה הראשונה לאחר הנפקתם, או אם המועצה החליטה שלא להאריך אותם.

צו נשיאותי במצב חירום3

לפי חוק היסוד, הנשיא יכול להכריז על מצב חירום דרך צו נשיאותי כאשר יש איום על הביטחון הלאומי עקב מצב מלחמה, פלישה, מרד מזוין או אסון לאומי, לתקופה של עד 30 יום.

מצב החירום יכול להיות מוארך לתקופה של 30 יום נוספים על ידי אישור של שני שלישים של המועצה המחוקקת הפלסטינית. צו החרום צריך להיות מוגדר מבחינת מטרתו, השטח עליו הוא מוכרז ומשכו.

למועצה המחוקקת יש את הזכות לבחון את ההליכים הננקטים מצד השלטון במצב החירום בכינוס הראשון שלה לאחר ההכרזה עליו, או בכינוס על הארכתו - המוקדם מביניהם.

לפי חוק היסוד, אין לפרק או להשעות את המועצה המחוקקת במהלך מצב החירום.

מצב החירום לאחר השתלטות החמאס על עזה

בעקבות השתלטות החמאס על עזה (6/07) הכריז הנשיא אבו-מאזן על מצב חירום ברש"פ באמצעות צו נשיאותי. מתוקף מצב החירום, השתמש אבו מאזן בסמכותו להנפיק שורה של צווים נשיאותיים כגון: מינוי המזכיר הנשיאותי, א-טייב עבד אל רחים לעמוד בראש ועדת החקירה לבדיקת כשלי מנגנוני הביטחון מול החמאס בעזה; מינוי זכריא אל-אע'א לעמוד בראש הוועד העליון של הפת"ח ברצועה; הכרזה על הכוח המבצעי של חמאס כלא חוקי.41 פרק 4 סעיף 60 של חוק היסוד הפלסטיני. לנוסח המלא של החוק באנגלית לחץ כאן.

2 חוק היסוד הפלסטיני, שהיה אמור לשמש כחוקה זמנית של הרשות במהלך תקופת הביניים (5/94-99), עבר במועצה המחוקקת הפלסטינית (10/97) אולם אושרר על ידי היו"ר ערפאת רק כעבור חמש שנים (5/02) וגם אז לא יושם במלואו.

3 פרק 6 סעיף 101 של חוק היסוד הפלסטיני.

4 השימוש הנרחב שעשה אבו מאזן בצווים נשיאותיים במהלך העימות עם החמאס גררו ביקורת אודות מידת חוקיותם. המתנגדים לאבו מאזן טוענים שאבו מאזן מתעלם מאותו סעיף בחוק היסוד המחייב אותו לאשר את הצווים במועצה המחוקקת. טענתו של אבו מאזן היא שהוא יכול להמשיך לשלוט באמצעות צווים אלו ללא הפרעה ולתקופת זמן בלתי מוגבלת, מאחר שכינוס המועצה המחוקקת אינו אפשרי לאחר השתלטות החמאס על עזה. ר' חסאם עז אל-דין, אל-איאם, 20/06/07 (בערבית).