המעבר ממלחמה לשלום: המורכבות בקבלת החלטות - המקרה הישראלי

ברוב המקרים, המעבר ממלחמה לשלום נתפס כהזדמנות שעל מעצבי המדיניות לנצלה ולא להחמיצה. אולם, המעבר בין מצב של עימות לשלום בר קיימא רצוף בבעיות מורכבות, הן למעצבי המדיניות והן לציבור.

יעקוב בר-סימן-טוב, המעבר ממלחמה לשלום:המורכבות בקבלת החלטות - המקרה הישראלי, תל אביב, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, 1996.

בספרו על יישוב סכסוכים, חוזר ומדגיש יעקוב בר-סימן-טוב את חשיבותם של המעברים ממצבי מלחמה לשלום, ומציג אותם כהזדמנויות נדירות לעשיית שלום בר קיימא בין ישראל לשכנותיה.

למעשה, הספר עוסק במספר בעיות פוטנציאליות הכרוכות במעבר ממלחמה לשלום, במיוחד בעבור לקהל של מעצבי מדיניות. עם זאת, הדיון מתמקד בעיקרו בהצגתן של הבעיות הללו ברמה התיאורטית ובהדגמתן בתהליכי יישוב הסכסוך בין ישראל, ירדן ומצרים מצד אחד, וסוריה והרשות הפלסטינית מהצד השני.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

SA 28