שידוד המערכות הפלסטיני - מתי יהיה שותף?

המערכת החוקתית הפלסטינית עוברת שורה של שינויים יסודיים. מכון ראות טוען כי שינויים אלה ימנעו מהרשות ליטול חלק במהלכים מדיניים בזמן הקרוב.
בשבועות האחרונים, המערכת החוקתית והפוליטית הפלסטינית עוברת טלטלה ושידוד מערכות. מכון ראות טוען כי ההיערכות מחדש של הצד הפלסטיני עלולה לארוך חודשים ארוכים שבמהלכם לא תהיה לצד הפלסטיני יכולת לקחת חלק במהלכים מדיניים משמעותיים.
שניים משורה של אירועים המבטאים את השינויים בצד הפלסטיני הם:
  • היום מתכנסים ברמאללה השגרירים הפלסטינים בחו"ל. הכינוס הוא מושא למחלוקת בין ראש המחלקה המדינית של אש"ף, פארוק אל-קאדומי, לבין שר החוץ של הרשות הפלסטינית (רש"פ), נאסר אל-קידווה.
  • בשבוע שעבר שונה חוק הבחירות הפלסטיני לקראת כניסת החמאס למועצה המחוקקת הפלסטינית.

מה הסוגיה?

שותף לתהליך מדיני הוא ישות פוליטית שיש לה רצון ויכולת לשאת ולתת, להגיע להסכם ולישמו.
  • המושג "רצון" מזוהה עם קיומו של אינטרס לאומי רציונאלי ונכונות / אינטרס פוליטי של המנהיג הפלסטיני לקחת את הסיכון הפוליטי הנדרש בחלון הזמן הרלבנטי;
  • המושג "יכולת" מזוהה עם (1) יכולות פיזיות כגון אנשים או טכנולוגיה; (2) יכולות חוקתיות וחוקיות (לדוגמא: אין לרשות הפלסטינית מעמד בסוגיית הפליטים) ; (3) לגיטימציה ציבורית ו- (4) יכולות פוליטיות לבנות את הקואליציה הנדרשת.
מאז מותו של ערפאת (11/04) ובחירתו של אבו-מאזן (1/05) עוברת המערכת הפלסטינית טלטלה חוקתית ופוליטית הנובעת מ:
  • מאבק אודות הכוחות והסמכויות לייצוג הפלסטינים בזירה הבין-לאומית בין אש"ף-חוץ לבין הרשות הפלסטינית. המופע האחרון של מאבק זה הוא העימות סביב כינוס השגרירים הפלסטינים ברמאללה
  • כניסת החמאס לרש"פ ולאש"ף באופן המחייב בשינוי חוק הבחירות של הרש"פ וכן שינויים חוקתיים נוספים;
  • דיון מחודש (והקשחת) העמדות המדיניות לאור כניסת החמאס לרש"פ ולאש"ף.

למה זה חשוב? למה עכשיו?

שידוד המערכות החוקתי והפוליטי בצד הפלסטיני מקטין את יכולתו של הצד הפלסטיני לשאת תהליכים מדיניים מורכבים. תהליך זה עלול להימשך חודשים ארוכים.

לקראת יישום תוכנית ההתנתקות, מתחילה ההערכות לקראת "היום שאחרי". חלק מן החלופות העולות על הפרק כרוכות בקיום מו"ם מורכב עם הצד הפלסטיני אודות כינונה של מדינה פלסטינית בגבולות זמניים (השלב השני של מפת הדרכים) או אודות הסדר קבע. בנוסף, השינויים העמוקים במערכת הפלסטינית יוצרים הזדמנות לישראל להשפיע על מבנה התהליך המדיני באמצעות השפעה על התהליכים המתרחשים בצד הפלסטיני.

כיווני חשיבה ופעולה

  • מה העמדה של ישראל ביחס לכוחות ולסמכויות של הפלסטינים בזירה הבין-לאומית? האם לא הגיע הזמן לשדרג את המעמד המדיני של הרשות הפלסטינית? האם לא הגיע הזמן להחליף את הזהות של השותף הרשמי של ישראל לתהליך המדיני מאש"ף לרש"פ?
  • תהליך שידוד המערכות המתרחש בצד הפלסטיני צפוי להימשך חודשים ארוכים. לאור זאת, האם קיים שותף בצד הפלסטיני למו"מ, חתימה, אשרור ויישום הסכם מדיני משמעותי כלשהוא עם ישראל?