הפלסטינים תחת שלטון ירדן

הספר עוסק בשלוש סוגיות בנוגע לשאלת מעמדם של הפלסטינים תחת שלטון ירדן - הגדרה של המונח 'הישות הפלסטינית', מגמות בדלניות בקרב הפלסטינים ותמורות במעמדה של ירושלים.

אליעזר בארי, הפלסטינים תחת שלטון ירדן, מאגנס, 1978.

המחקר של בארי עוסק בשלוש סוגיות בנוגע לפלסטינים תחת שלטון ירדן - הפרק הראשון מנסה לברר את המונח 'הישות הפלסטינית' ומראה קו ברור של עליה בשימוש במונח כביטוי להתעוררות תודעה פלסטינית לאומית בשנות השישים.

הפרק השני מצביע על מגמות שונות בקרב הפלסטינים - מגמה של בדלנות, עצמאות והפרדה לעומת מגמה הפועלת לשוויון והידוק הקשרים בין הפלסטינים לידדן.

הפרק השלישי עוסק במעמד ירושלים בממלכה ההאשמית מראה שבשנות השישים הבעיה הפלסטינית הפכה לבוערת יותר אולם לא יוחסה חשיבות מיוחדת למעמדה של העיר. הרגיעה הזו הגיעה לסיומה עם פרוץ מלחמת ששת הימים ונשארה אחת הסוגיות הבוערות במסגרת הסכסוך האזורי.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

PC A1