מרב ארלוזורוב: מערכת החינוך במגזר החרדי

סדרת כתבות תחקיר של כתבת דה-מרקר מצביעה על האתגר החברתי-כלכלי שמציבה מערכת החינוך במגזר החרדי. הכתבות בוחנות היבטים של מבנה המערכת, העלויות הגלומות בה והשפעתה על יכולת ההשתלבות של המגזר החרדי במשק.

סדרת כתבות התחקיר של מירב ארלוזורוב עוסקת במערכת החינוך במגזר החרדי, המימון הציבורי הניתן לה, הערכים שהיא מנחילה לתלמידיה והשלכותיה העתידיות על מצב המשק והחברה בישראל.

12/6/07: הלוויתן המתאבד מהמזרח התיכון - מערכת החינוך החרדית מכשירה את דור העניים הבא: היא אינה מחנכת לדמוקרטיה ואינה מקנה כלים שיאפשרו לבוגריה להתמודד עם שוק העבודה.

13/6/07: כמה עולה לנו תלמיד חרדי - הכלל לפיו מי שרוצה ליהנות מכסף ציבורי למימון החינוך שלו - צריך לעמוד בדרישות הלימודיות שמציב משרד החינוך, נשאר תיאורטי בלבד.

14/6/07: בתחרות על התלמידים החרדים מנצחים - תלמיד בבית ספר ממלכתי לא יקבל הסעה על חשבון משרד החינוך, אם יש בית ספר קרוב לביתו. התלמידים החרדיים קיבלו הסעות גם כשהיה בית ספר חרדי ליד ביתם.

18/6/07: משרד החינוך מממן הפליה בבתי הספר החרדיים - משרד החינוך מאפשר לכל קבוצה מזערית של חרדים לפתוח בית ספר לעצמה. בכך הוא מזין דה פקטו את הפיצול באוכלוסייה החרדית ואת נוהגי האפליה העדתית שלה.

19/6/07: השכלת החרדיות חוסלה במימון משרד החינוך - הרבנים יצאו לכרות את השכלתה של האשה החרדית ואת מגוון אפשרויות התעסוקה העומד בפניה. מדינת ישראל - באמצעות משרד החינוך - איפשרה להם לעשות זאת.

20/6/07: הלוויתן המתאבד מהמזרח התיכון (סוף) - האוטונומיה שהחרדים מטיפים לה היא חד-צדדית: המדינה חייבת להם תקציבים, הם אינם חייבים לה דבר, ותוכנית הלימודים שלהם אינה כפופה למטרות להן רוצה ישראל לחנך.