השפעת העימותים על עתיד הכתובת הלבנונית

התפשטות המהומות בלבנון ממחנה הפליטים בצפון למחנה פליטים נוסף בדרום המדינה והצטרפותו של ארגון סוני נוסף בשם "ג'ונד א-שאם" למאבק של "פתח אל-אסלאם" מחריפה את המגמות האזוריות ששוחקות את הכתובות המדיניות.
מכון ראות מזהה את המגמות הבאות המתקיימות כיום בלבנון ושוחקות את הכתובת הלבנונית. מגמות אלה בולטות גם ברשות הפלסטינית ובעיראק:
  • שחיקת הכתובת הלבנונית - העימותים בלבנון בין הצבא לארגונים הסונים החמושים מוכיחים את הבעיות הקשות עימם מתמודדת הכתובת הלבנונית, ובראשם חוסר היכולת שלה לשלוט בכל רחבי המדינה וליישם את החלטותיה.

  • שחיקת עקרון איחוד הנשק - בלבנון מתקיימת כתובת מדינית שאינה נוהגת עפ"י הכלל של איחוד הנשק ואחזקתו בידי המדינה בלבד. למרות הסכם טאא'ף (10/89), שקרא לפירוק כל הארגונים החמושים בלבנון ובנייתו מחדש של צבא לבנון, המשיכו הן הארגונים הפלסטינים במחנות הפליטים, הן החזבאללה להחזיק בנשק שלהם. המהומות האחרונות מעלות שחקן חדש בדמותם של ארגונים סוניים קיצוניים (כגון "פתח אל-אסלאם" ו"ג'ונד אל-שאם") המחזיקים בנשק ופועלים בתוך מחנות הפליטים הפלסטינים. מגמה זו מערערת את יציבותו של המשטר בלבנון, ושוחקת את הכתובת הלבנונית המדינית.

  • המתח השיעי-סוני - העימות הנוכחי בלבנון בין ארגונים סונים בעלי סדר יום אסלאמי קיצוני לצבא לבנון, מציב דילמות חדשות עבור חזבאללה, הארגונים הפלסטינים ואף סוריה. על פניו נראה כי לשיעים ולסונים בלבנון מטרות פוליטיות משותפות, ואולם, הן חזבאללה, הן הארגונים הפלסטינים חוששים לאבד את מעמדם הייחודי בלבנון, כמו גם חשש מזיהוי עם ארגון אל-קעידה. העימות הפנים לבנוני מבטא את המגמה האזורית של מתח גובר בין סונים לשיעים המערער את הכתובות המדיניות הנוכחיות. מתח זה מושפע מעלית ההגמוניה האיראנית ובולט גם בעיראק ובמפרץ.

  • התפתחותם של ארגוני ההתנגדות - ארגוני ההתנגדות עוברים תהליך של שינוי אבולוציוני, במהלכו ארגונים שפעלו בעבר תחת היגיון לאומי-צבאי, מאוחר יותר הצטרפו למערך ההתנגדות ופעלו תחת היגיון מדיני-מערכתי, עוברים כיום אטומיזציה, והופכים לתאים קטנים, המייצגים סדר יום אסלאמי-גלובלי.

מקורות:

דיילי סטאר, 05/06/07, לכתבה מלאה.

ניו יורק טיימס, 05/06/07, לכתבה מלאה.

ממר"י, 01/06/07, לכתבה מלאה