The Shia Revival

ספרו האחרון של ואלי נאסר שופך אור על תולדותיו של המאבק ההיסטורי בין שיעים לסוניים במזרח התיכון, ומציע פרשנויות להשלכותיו האזוריות והגלובליות האפשריות.

Vali Nasr, The Shia Revival: How Conflicts within Islam will shape the future, W.W Norton & Company, August, 2006

נאסר, חוקר איראני ואחד הפרשנים המובילים לאזור מזרח התיכון כיום בארה''ב, זוכה להערכה רבה הן בקרב התקשורת והן על ידי הממשל בשל ניתוחיו עיקביים ותמציתיים. בספרו החדש על תחיית השיעה, נאסר מנתח בצורה חדה ומדוייקת את היריבויות הפוליטיות והדתיות בתוך האיסלאם. ספרו מתאר קורותיו של המאבק הייחודי בן אלף וארבע מאות שנה בין השיעים לבין הסונים, ונותון פרשנויות לתוצאותיו בעולם העכשווי - החל מכהונתו של נשיא איראן מחמוד אחמדינג'ד, דרך תפנית האמריקאית במדיניות כלפי השיעים בעיראק ועד לעליונותה של חיזבאללה בלבנון.

לרכישת הספר, לחצו כאן.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.