כוח בין-לאומי בזירה הפלסטינית?

קיים קשר הדדי בין שאלת הצבתו של כוח בין-לאומי ברשות הפלסטינית לבין משבר הייצוג אשר פוקד את המערכת הפוליטית הפלסטינית. לשתי הסוגיות השפעה מכרעת על עתיד התהליך המדיני בין ישראל לפלסטינים.
הממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופי, חביאר סולאנה, אמר כי האיחוד האירופי ישקול את האפשרות לקחת חלק בכוח בין-לאומי לשמירת השלום ברש"פ אם "שני הצדדים יציע זאת" - כלומר הישראלים והפלסטינים.

מצד אחד, לנוכח משבר הייצוג החריף בתנועה הלאומית הפלסטינית ושיתוקה של ממשלתם, הפלסטינים אינם מצליחים להתנהל דרך מסגרת מדינית מוסכמת אשר יכולה לטעון לסמכות ולאחריות לייצג את העם הפלסטיני. לכן, הצד הפלסטיני צפוי לגלות קושי רב בגיבוש החלטה הקוראת לכוחות בין-לאומיים להגיע לעזה.

מצד שני, דווקא על רקע היעדר כתובת פלסטינית גוברת החשיבות של מעורבות בינ"ל שתהיה מוכוונת להעצים את היכולות השלטוניות של הרש"פ. תמיכתה של הקהילה הבין-לאומית בכתובת הפלסטינית וחיזוקה יכולה לשמש בסיס להעמקת ההפרדה בין ישראל לפלסטינים (ר' בלי כתובת פלסטינית אין התכנסות).

מקורות:

רויטרס, הארץ, 28/5/07, לכתבה המלאה.