העימותים בלבנון – מופע של מערך ההתנגדות?

העימותים בלבנון בין הצבא לארגון "פתח אל-איסלאם" הם מופע מקומי של הג'יהאד העולמי או שיתוף פעולה בינו לבין מערך ההתנגדות?
במהלך הימים האחרונים מתנהלים במחנה הפליטים הפלסטיני בצפון לבנון קרבות קשים בין חיילי צבא לבנון לבין פעילי הארגון "פתח אל-איסלאם" המזוהה עם אל-קעידה. הרקע למשבר כביכול, הוא סדרת מעצרים של פעילי הארגון על-ידי כוחות הביטחון הלבנוניים, כשסוריה והפלסטינים מקפידים לגנות ולהתנער מכל קשר לנושא.

לנוכח האירועים האחרונים עולה השאלה האם מדובר במופע לבנוני מקומי של הג'יהאד העולמי או חלק משיתוף פעולה בינו לבין מערך ההתנגדות האזורי:

מערך ההתנגדות בלבנון – ארגון "פתח אל-איסלאם" מזוהה עם אל-קעידה ולמעשה מהווה חלק מהג'יהאד העולמי. ואולם המופע הנוכחי בלבנון עלול להיות דוגמא להתחברות בין הג'יהאד העולמי למערך ההתנגדות. בין מאפייני מערך ההתנגדות ניתן למנות (ר' המושג מערך ההתנגדות):

  • תופעה מערכתית ונזילות בתפקידים – הגורמים שמשתתפים במערך ההתנגדות עשויים "להחליף תפקידים": ליזום, לסייע, לארח ואף לבצע את הפעילות, בהתאם לנסיבות. ומכאן אפשרות להצטרך ולעזוב את המערך לצורך מטרות נקודתיות ובזירות נבחרות.

  • ערעור ממשלות מתונות והשתלטות עליהן – מערך ההתנגדות משגשג במדינות בהן הממשלה המרכזית חלשה יחסית וחסרת מונופול על הכוח. הוא עשוי לחתור תחת מוסדות המדינה ואף להשתלט עליה.

  • לוחמה מוגבלת – מערך ההתנגדות מנצל את הא-סימטריה בינו לבין צבאות קונבנציונאליים. המערך אינו חותר להשיג הכרעה ע"י ניצחונות צבאיים, אלא להשתמש בטרור על מנת להתיש את האויב לאורך זמן.

  • סדר יום רדיקלי – מערך ההתנגדות מקדם סדר יום מדיני רדיקלי, המאיים על מדינות מתונות כגון לבנון, ירדן, מצרים וישראל.

  • מערך ההתנגדות הוא גלובלי – מערך ההתנגדות מנצל לטובתו את החידושים הטכנולוגיים ותהליכי גלובליזציה המאפשרים מעבר מהיר של מידע, טובין ואנשים. ככזה משתלבים בו ארגונים גלובליים כמו הג'יהאד העולמי ומופעים מקומיים של אל-קעידה.
האיום של מערך ההתנגדות על ישראל – מאפיין מרכזי של מערך ההתנגדות הוא פעולתו נגד ישראל. על פניו נראה כי הארועים בלבנון הם חלק ממאבק מקומי, ואולם אירועים אלה עלולים לזלוג ולהשפיע על ישראל בטווח הארוך יותר - הן ישירות (ר' למשל ירי קטיושות של ארגון אל-קעידה על ישראל במרץ 2006), הן בעקיפין דרך המערכת הפלסטינית (ר' למשל הקשר בין האירועים בעזה למלחמת לבנון השנייה בקיץ 2006 או הדימיון בין השתלבות החזבאללה במערכת הפוליטית הלבנונית להשתלבות החמאס במערכת הפוליטית הפלסטינית, ר' את מי ישרת תקדים חיזבאללה??). פעולתו של מערך ההתנגדות מול ישראל מאופיינת להלן:


  • ההיגיון הצבאי של מערך ההתנגדות הוא משני. מערך ההתנגדות מכיר בעליונותה הצבאית של ישראל. לכן הוא נמנע, עד כמה שניתן מהתנגשות צבאית ישירה מול ישראל שבה הוא צפוי לתבוסה. במקום, מערך ההתנגדות מנהל מלחמות התשה מתמשכות ומוגבלות באמצעות טרור וגרילה, כדי למנוע מישראל כל הכרעה צבאית או הישג מדיני משמעותי.

  • מערך ההתנגדות מוביל מהלך מדיני דו-זרועי מול ישראל. זרוע אחת עושה שימוש בטרור ובכלים נוספים כדי למנוע מישראל כל התקדמות משמעותית צבאית או מדינית, הסכמית או חד-צדדית, לקראת סיום השליטה בפלסטינים והבטחת קיומה. הזרוע השנייה מקדמת את כינונה של מדינה פלסטינית / ערבית / אסלאמית אחת במקום ישראל. ככזה מתנגד מערך ההתנגדות לתרחישים של 'סיום הסכסוך' הישראלי-פלסטיני או הישראלי-לבנוני ו'סופיות תביעות' בין הצדדים.

מקורות

בלנפורד, טיימס, 24/5/07, לכתבה המלאה.

שטרן, הארץ, 24/5/07, לכתבה המלאה.

הראל, הארץ, 13/3/06, לכתבה המלאה.