מדד ג'יני

מדד ג'יני מודד את היקף אי השוויון בהתפלגות ההכנסות במדינה. כמו כן מאפשר המדד להשוות את מידת אי השוויון בין מדינות, אזורים שונים ותתי קבוצות בקרב האוכלוסיה.

הגדרה

מדד ג'יני הוא מדד לאי שיוויון בהכנסות בקרב האוכלוסיה במדינה.

רקע

המדד פותח בשנת 1912 על ידי קוראדו ג'יני, והוצג במאמר "שונות ויכולת השתנות" ("Variability and Mutability"). הוא נועד לתאר את שונות ההתפלגות מהנורמה1. המדד שפיתח ג'יני משמש לתיאור אי השוויון בהכנסות בקרב אוכלוסיה. לרוב הוא משמש להשוואה בין מדינות.

על פי רוב מדינות מפרסמות בנפרד את מדד ג'יני לגבי האוכלוסיה שלהן. ארגונים אחרים, כדוגמת הבנק העולמי וה-CIA, מחשבים את מדד הג'יני של מדינות שונות בעולם ומשווים ביניהן2.

אי שוויון בהכנסות מקדם צמיחה, כל עוד הוא נעשה במסגרת "גבולות אופטימליים".3 המדינות המפותחות והעשירות מקפידות להימנע מאי שיווין חריף ומשוויון יתר כאחד. בקרב מדינות עניות, אין מתאם ברור בין מדד ג'יני לעושר4.

שימוש

ניתן להשתמש במדד בצורות הבאות:

  • למדוד את היקף אי השוויון בהתפלגות ההכנסות במדינה.
  • להשוות את מידת אי השוויון בין מדינות, בין תתי קבוצות בקרב אוכלוסיה, או בין אזורים שונים בתוך אותה מדינה5.

יחד עם זאת, השימוש במדד מלווה במספר מגבלות:

1. אי שוויון בהכנסות הוא מדד חלקי בלבד לאי שוויון חברתי כלכלי:

  • מדד ג'יני מודד אי שוויון בהכנסות ולא אי שוויון בעושר.
  • המדד אינו לוקח בחשבון תשלומי רווחה והטבות לא כספיות שונות.

2. המדד לא מציג מאפיינים חשובים בהתפלגות אי השוויון בהכנסות:

  • המדד לא משקף שונות כלכלית. אם במדינה נתונה קיימים מספר אזורים בעלי מאפיינים כלכליים שונים, מדד הג'יני ישקף את אי השוויון בהכנסות של כלל המדינה, ולא את אי השוויון אותו חווים בפועל תושבי האזורים השונים.
  • התפלגויות הכנסה שונות עשויות להניב מדד ג'יני זהה.6

3. הקריטריון הנבחר לקיטוע הקבוצות באוכלוסיה מקשה על החישוב.

  • חישוב המדד מושפע מאופן חלוקת האוכלוסייה לקבוצות. אם למשל, התפלגות מחולקת לרבעונים, מדד הג'יני יהיה גבוה ממקרה בו החלוקה תעשה על פי עשירונים.
  • אין סטנדרטים לדיווח על שיטת הקיטוע לצורך חישוב הג'יני. לכן, אם מדינה אחת מחשבת את המדד על פי עשירונים ואחרת על פי רבעונים, אין ערך להשוואה בין ערכי הג'יני של שתיהן.

מבנה

מדד ג'יני מחושב על ידי מציאת הפער בין המצב הקיים בפועל לבין שוויון מלא בהכנסות. ציון 100 מתאר אי שוויון מלא בהכנסות, בעוד שציון אפס מתאר מצב של שוויון מלא.

דירוג ישראל

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל, בשנת 2005 מדד ג'יני בישראל עמד על 38.7, נתון הגבוה מנתוני 2004. 71 Corrado Gini, "Variabilita e Mutabilita", Journal of the Royal Statistical Society, Vol. 76, No. 3, February, 1913, pp. 326-327.

2 ספר העובדות העולמי של ה- CIA מתאר את התפלגות ההכנסות למשפחה.

3 במחקר עבור המכון העולמי לחקר כלכלות מתפתחות, נמצא כי מדד ג'יני הנע בין 25-40 הינו אופטימלי לצמיחה. יתר שוויון מעכב צמיחה על ידי הקטנת התמריצים לעבודה והגדלת השחיתות בחלוקת המשאבים מחדש. מצד שני, חוסר שוויון קיצוני מצמצם את הצמיחה בגלל ההשפעות השליליות על לכידות והגדלת הקונפליקט החברתי.

4 פרסומים של ה- CIA, מדינות כגון צ'ילה, ארגנטינה, מאלי ובוטסואנה הן בעלות ציון ג'יני מעל 50. בקרב מדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית, הקשר בין כנסה ואי שוויון הינו חלש.

5 Yao, Shujie, "On the Decomposition of Gini Coefficients by Population Class and Income Source: A Spreadsheet Approach and Application," Applied Economics, Vol. 31, 1999, pp. 1249-1264.

6 על פי נתונים מה-CIA, לישראל ולמצרים מד ג'יני זהה: 34. יחד עם זאת, התפלגות ההכנסות הינה שונה בשתי המדינות.

7 סקר הכנסות משנת 2005 שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל , מתעד את השינויים החלים באי השוויון בהכנסות משנת 1997.