מזכר לוינוגרד קורא לעדכן את תפיסת הביטחון הלאומי

מכון ראות קורא לועדת וינוגרד להקדיש פרק במסקנותיה לתפיסת הביטחון הלאומי של ישראל ולהמליץ לממשלה לכונן ועדה שתעדכן תפיסה זו

מלחמת לבנון היא רק אחת משלוש אכזבות מדיניות וצבאיות שנחלה ישראל בשנת 2006. האכזבות האחרות הן הקפאת תכנית ההתכנסות בגדה למרות היותה ספינת הדגל המדינית של הממשלה הנוכחית ואי-הצלחה צבאית מתמשכת בעזה. אירועים אלה קשורים זה בזה קשר מערכתי הדוק. המכנה המשותף ביניהם הוא שהם נובעים ממשבר בתפיסת הביטחון הלאומי של ישראל.

אירועי השנה האחרונה ובראשם מלחמת לבנון השניה חשפו מגמות שחותרות תחת יסודות תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל: התגבשותו של 'מערך ההתנגדות' בהנהגת איראן, חזבאללה וארגוני הסירוב הפלסטינים, שמטרתו למנוע מישראל כל הישג מדיני או צבאי בר-קיימא שיבטיח את קיומה כמדינה יהודית ודמוקרטית; שחיקת מעמדה של ארה"ב באזור והמתקפה על הלובי הפרו-הישראלי בארה"ב; מעמדה העולה של איראן, התנגדותה לישראל ויעילות הכלים שהיא מפעילה בשירות הגיון זה; והשחיקה ביכולות וברצון של הצד הערבי למלא את חלקו בסיום השליטה של ישראל באוכלוסיה הפלסטינית בעזה ובגדה.

מגמות אלה מציבות את ישראל בנחיתות אסטרטגית ברמת הביטחון הלאומי. משמעות הדבר היא שהתפיסות, המוסדות והכלים אותם מפעילה ישראל בשירות המטרות הלאומיות שלה רלבנטיים פחות ונחותים מן הכלים שמפעיל הצד השני בשירות ההיגיון שלו. לכן גוברת ההסתברות לכישלונות חוזרים ונשנים של מהלכים מדיניים וצבאיים, שנועדו לבסס את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

בטווח הארוך המגמות שנחשפו במלחמת לבנון השניה עלולות לקדם מציאות שתשמש קרקע נוחה לכינונה של מדינה ערבית / פלסטינית / אסלאמית אחת במקומה של מדינת ישראל ותחת הגמוניה איראנית.

מכאן שמלחמת לבנון השנייה השפיעה על ביטחונה הלאומי של ישראל בצורה מרחיקת לכת החורגת מגבולנו הצפוני. בין השאר, פגעה מלחמת לבנון השנייה ביכולתה של ישראל להבטיח את עתידה כמדינה יהודית ודמוקרטית באמצעות סיום שליטתה באוכלוסיה הפלסטינית וכינון מדינה פלסטינית על יסוד העיקרון של 'שתי מדינות לשני עמים'.

מטרת מסמך זה היא להצביע על המגמות הפוגעות ברלבנטיות של תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל ולדון דיון ראשוני במשמעויותיהן. בין השאר, מגמות אלה מצביעות על הסטה של מרכז הכובד של אתגרי הביטחון הלאומי מן התווך הצבאי לתווך האזרחי-מדיני-משפטי-כלכלי.

מכון ראוּת קורא לועדת וינוגרד להקדיש פרק במסקנותיה לנושא של תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל ולהמליץ לממשלת ישראל לכונן ועדה שתעדכן תפיסה זו, תתרגמה למדיניות המגובה במשאבים פוליטיים, מדיניים, כלכליים וצבאיים ותפקח על יישומה.