המלצה לוינוגרד: יש להקים צוות בקרה אסטרטגית לתמיכה ברה"מ

מכון ראות הגיש לועדת וינוגרד מזכר ובו המלצה להקים צוות בקרה אסטרטגית שיסייע לראש הממשלה לשאול את השאלות הנכונות

מלחמת לבנון השניה הסתיימה בחשש כי ההתנהלות של הדרג המדיני והצבאי לקראת המלחמה ובמהלכה לא היתה משביעת רצון. חשש זה הוביל לכינונה של ועדת וינוגרד כדי שתבחן, בין השאר, את מכלול המוסדות ותהליכי קבלת ההחלטות שעסקו בניהול המלחמה.

מכון ראוּת טוען כי רבות מבעיות ההתנהלות שנחשפו לכאורה, לפני, במהלך ואחרי המלחמה נבעו מבעיות ומכשלים מבניים שנעוצים בשיטת הבחירות ובמבנה הממשל הישראלי וגם בחולשתה של לשכת ראש הממשלה. כשלים אלה יתקיימו גם בעתיד אם לא יחול שינוי מבני במערכת הביטחון הלאומי של ישראל.

שתי הבעיות המבניות המרכזיות בהתנהלות של ישראל בתחום הביטחון הלאומי הן: (א) פער בין חולשת כלי הממשל של ישראל לבין עוצמת האתגרים הניצבים בפניה; (ב) פער בין חולשת ראש הממשלה לבין עוצמת הדרג המקצועי, שמתבטא ביכולתו הדלה של ראש הממשלה להתמודד עם המלצות מקצועיות בתחומים שבהם אין לו או לצוותו רקע מקצועי רחב או ניסיון אישי רב.

המשמעות של בעיות מבניות אלה גוברת בשל הפער בין הדומיננטיות של הצבא ושל מערכת הביטחון, מצד אחד, לבין המגמה של הסטת מרכז הכובד של אתגרי הביטחון הלאומי מן התווך הצבאי לתווך המדיני-אזרחי-משפטי-כלכלי, מצד שני (ר' נספח א' למסמך מכון ראוּת שהוגש לוועדת וינוגרד).

לכן, כל עוד לא תשתנה שיטת הממשל, יש לחזק את ראש הממשלה. חיזוק המועצה לביטחון לאומי הוא תנאי הכרחי אך לא מספיק לכך. חולשת לשכת ראש הממשלה לא תקבל מענה גם אם המועצה תהפוך לגוף עתיר תקציבים ואנשים בעל נגישות מוחלטת לקבלת החלטות

לפיכך, מכון ראוּת ממליץ על כינון צוות בקרה אסטרטגית בלשכת ראש הממשלה במתכונת הבאה:

  1. המטרה: לעזור לראש הממשלה לשאול את השאלות - הצוות יתמחה בהכנת ראש הממשלה לקראת דיונים מול הדרג המקצועי כדי שיוכל לבחון את החלופות המובאות בפניו.

  2. הערך המוסף הייחודי: בחינת הנחות העבודה שמוצגות לראש הממשלה וחשיפת נקודות עיוורון - צוות הבקרה האסטרטגית יתמחה בחשיפת הנחות עבודה סמויות, בהצפתן ובבחינת תקפותן על יסוד המידע המוצג לראש הממשלה ומידע גלוי אחר.

    צוות הבקרה האסטרטגית לא יעסוק באיסוף ובעיבוד מידע מודיעיני באופן עצמאי או בתכנון מדיניות וביצועה.

  3. גודל: 6-10 עובדי מדינה; כפיפות: ראש הסגל של ראש הממשלה; קוד התנהגות צבאי-מודיעיני; הכשרה: רב-תחומית.

מסמך זה עוסק בניהול מדיניות הביטחון הלאומי בידי ראש הממשלה ולשכתו, אולם תכניו רלבנטיים גם לתחומים אזרחיים ולמשרדי ממשלה אחרים.