ישראל ומשפחת העמים

ספר זה בוחן את המושג מדינה יהודית ואת מאפייניו המרכזיים לאור המשפט הבין-לאומי, עקרון ההגדרה העצמית של העמים והנורמות של זכויות האדם המקובלות בעולם הדמוקרטי המודרני.

יעקובסון, אלכסנדר ואמנון רובינשטיין, ישראל ומשפחת העמים, תל אביב: הוצאת שוקן, 2003.

האם יש סתירה מהותית בין "מדינה יהודית" ובין "מדינה דמוקרטית"?

האם האופי היהודי של הסמלים הממלכתיים בישראל סותר את עקרונות השוויון האזרחי? האם חוק השבות הישראלי הוא חריג בעולם הדמוקרטי? האם הקשר של ישראל ליהודי התפוצות הוא תופעה יוצאת דופן? וכיצד יכולה מדינת לאום שיש בה מיעוט לאומי ניכר להיות גם "מדינת כל אזרחיה"?

ספר זה בוחן את המושג מדינה יהודית ואת מאפייניו המרכזיים לאור המשפט הבין-לאומי, עקרון ההגדרה העצמית של העמים והנורמות של זכויות האדם המקובלות בעולם הדמוקרטי המודרני. נבחנות בו שפע של דוגמאות ממדינות דמוקרטיות שונות בעולם. מדינות דמוקרטיות רבות מתמודדות עם שאלות כגון לאומיות ואזרחות, זכויות מיעוטים לאומיים, זיקה לפזורה לאומית, מעמד הדת במדינה, מסורת והיסטוריה קדומה מול זהות לאומית מודרנית, וכו'.

הספר טוען ששלילת זכותו של העם היהודי למדינת לאום משלו - לצד מדינה שתגשים את זכויות ההגדרה העצמית של העם הפלסטיני - פירושה רמיסת ערך השוויון במסווה של הגנת עליו.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

IB24

IB24.1