אחדות פלסטינית: מבוי סתום מדיני ומבני

מכון ראות טוען כי הסכם מכה והקמתה של ממשלת אחדות מובילים למבוי סתום מדיני ומבני בין ישראל והפלסטינים.

מכון ראות טוען כי הסכם מכה והקמתה של ממשלת אחדות מובילים למבוי סתום מדיני ומבני בין ישראל והפלסטינים.

מה הסוגיה?

על-פי הסכם מכה ומצעה של ממשלת האחדות (ר' נקודת ראות מס' 62 "אחדות פלסטינית: יצירת כתובת יציבה ברש"פ), האחריות לניהול המו"מ נותרה בידי אש"ף ונשיא הרשות הפלסטינית. כל הסכם מוגמר אמור להיות מאושרר באחת מהחלופות הבאות:

  • אשרור במועצה הלאומית הפלסטינית החדשה של אש"ף, לאחר שהחמאס ישתלב בה על-פי העקרונות של הסכמות קהיר;
  • משאל-עם בקרב הפלסטינים הכולל את תושבי הרצועה, הגדה והפזורה הפלסטינית.

למה זה חשוב? למה עכשיו?

מנגנון אשרור ההסכמים לפי הסכם מכה ומצעה של ממשלת האחדות הוא מתכון מבני למבוי סתום מדיני:

  • אי אפשר דרך אש"ף – לא צפויה רפורמה באש"ף בקרוב לנוכח מאבקי הכוחות הנמשכים בין חמאס לפת"ח. לכאורה, עד שיוקם אש"ף חדש אין אפשרות לאשרר הסכם משמעותי עם ישראל.

    יתרה מכך, גם אם חמאס יצורף לאש"ף, הרי שצפוי מבוי סתום אידיאולוגי משום שפת"ח מתנגד למדינה פלסטינית בגבולות זמניים וחמאס מתנגד להסכם קבע (ר' התפריט המדיני של ישראל מול הפלסטינים).
  • אי אפשר במשאל-עם – עריכת משאל-עם בקרב הפזורה הפלסטינית מסובך מאוד עד בלתי אפשרי לנוכח הביזור של האוכלוסייה הפלסטינית במדינות המארחות השונות.

    יתרה מכך, גם אם יתבצע משאל-עם מסוג זה, כל הסכם אשר לא יפתור את בעיית הפליטים לא צפוי להיות מאושרר בו.

המשמעות היא שהסכם מכה והקמתה של ממשלת האחדות מובילים למבוי סתום מדיני ומבני.