אחדות פלסטינית: יצירת כתובת יציבה ברש"פ

הסכם מכה וכינונה של ממשלת האחדות פלסטינית עשויים להתברר כמהפכה חוקתית ופוליטית ועשויים להוות הזדמנות לחזק את הרש"פ ככתובת אפקטיבית בעזה ובגדה.

הסכם מכה והקמתה של ממשלת אחדות מהווים מהפכה חוקתית ופוליטית בתנועה הלאומית הפלסטינית ועשויים להוות הזדמנות לחזק את הרש"פ ככתובת אפקטיבית בעזה ובגדה. יחד עם זאת, הם פוגעים ביכולת הפלסטינית לשאת ולתת על הסכמים חדשים עם ישראל.

מה הסוגיה?

ממשלת האחדות הוקמה לאחר חודשים של מאבקים אלימים בין פת"ח וחמאס שכמעט גלשו למלחמת אזרחים בגדה וברצועה. חודשים אלה התאפיינו ב:

שיתוק הרש"פ - המאבקים בין פת"ח לחמאס נבעו בין השאר מאי-הסכמה על המסגרת המדינית שלה הזכות, הסמכות והאחריות לייצג את העם הפלסטיני. לב המשבר היה סביב אי הסכמה לגבי:

  • שאלת הייצוג הפלסטיני: אש"ף או הרש"פ? - למרות מעמדו הרשמי של אש"ף כנציג הלגיטימי הבלעדי של העם הפלסטיני, מרכז הכובד המדיני עבר במהלך השנים אל הרש"פ. אש"ף נותר מעין "שלד בורסאי" הנושא בתואר הנציגות, אך אינו מתפקד הלכה למעשה.

  • שאלת השליטה ברש"פ: פת"ח או חמאס? - החפיפה בכוחות ובסמכויות הביצוע בין יו"ר הרש"פ, אבו מאזן, לבין ממשלת החמאס הביאה למלכוד חוקתי ופוליטי אשר שיתק את הרש"פ.

משמעות: עד כה לא הייתה כתובת פלסטינית - מאז מות ערפאת וביתר שאת לאחר ניצחון החמאס למערכת הפוליטית הפלסטינית לא הייתה יכולת ליטול חלק במהלך מדיני, לאכוף הפסקת אש או לספק שירותים בסיסיים לאוכלוסיה.

למה זה חשוב? למה עכשיו?

מהי כתובת? - מכון ראות מגדיר 'כתובת' כישות מדינית שיש לה אחריות או יכולת לקבל החלטות וליישמן כלפי סוגיה מדינית מסוימת. התנאים לכינונה של כתובת הם לגיטימציה ויכולות פיזיות, פיננסיות, וחוקתיות.

התחזקות הרש"פ והפיכתה לכתובת יציבה - הסכם מכה וכינונה של ממשלת האחדות עשויים להתברר כמהפכה חוקתית ופוליטית ועשויים להוות הזדמנות לחזק את הרש"פ ככתובת אפקטיבית בעזה ובגדה. זאת משום ש:

  • שודרג מעמדה המדיני של הרש"פ - הקמת ממשלת האחדות והזמנת רה"מ הנייה (עם אבו מאזן) לוועידת ריאד בסוף החודש מהוות שדרוג של המעמד המדיני של הרש"פ על חשבון אש"ף.

  • נמצא פתרון פוליטי למלכוד החוקתי ברש"פ לנוכח הפשרה בין פת"ח וחמאס על חלוקת הסמכויות בין היו"ר לממשלה.

  • ממשלת האחדות זוכה לתמיכה עממית רחבה מאחר שהיא נתפסת כגורם שמנע את הגלישה למלחמת אזרחים פלסטינית.

משמעות: יש כתובת לניהול מצב הביניים הנוכחי - ממשלת האחדות מאפשרת לישראל להתנהל מול כתובת אחת בעזה ובגדה על כל הנושאים הקשורים לממשקים בינה לבין הפלסטינים כגון סליקת מיסים ומכסים, שירותי הדואר, אספקת החשמל וכו'.

כתובת פלסטינית אפקטיבית תוכל לספק את הצרכים הבסיסיים של האוכלוסייה, להילחם בטרור ועשויה לשמש כלי לקידום עיקרון ההפרדה בין ישראל לפלסטינים.