Iran's Nuclear Ambitions

ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

Chubin, Shahram, Iran's Nuclear Ambitions, Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2006.

האם ישנה דרך לשכנע את איראן לוותר על נשק גרעיני? על פי הסופר, רק איומים עשויים לממש מטרה זאת. ללא איום על איראן, היא צפויה להשיג נשק גרעיני תוך שהיא ממשיכה את מדיניותה העוינת כלפי ארה"ב וישראל.

­­­­­­­­­­­­­ספר זה בוחן את והפוליטיקה הפנימית, דפוסי החשיבה והתפיסות הרווחות באיראן והשפעתם על פרוייקט הגרעין. הסופר משרטט את ההיסטוריה הקרובה של תוכנית הגרעין האיראנית והדיפלומטיה האיראנית וטוען כי הבעיה המרכזית אינה הטכנולוגיה הגרעינית של איראן, אלא התנהגותה כמדינה 'מהפכנית' אשר שאיפותיה מתנגשות עם האינטרסים של שכנותיה ושל המערב.

לרכישת הספר (באנגלית) לחץ כאן.