All the Shah's Men

ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

הספר "כל אנשי השאה" מתאר את הניסיון האמריקני להביא להפיכה צבאית באיראן בשנת 1953 ומסביר את הרקע להפיכה וכיצד תוכננה. הספר מבוסס על מסמכים רשמיים ודוחות שפורסמו לאחרונה.

לרכישת הספר באנגלית לחץ כאן.