Post-Modern Terrorism

ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

בספרו של בועז גנור, "טרור פוסט מודרני" אוסף הרצאות שהועברו בכנסים של המכון למדיניות נגד הטרור (ICT) ע"י מומחים ידועים. הספר עוסק בנושאים כגון חיזוי טרור, התפתחותו של הטרור הדתי, התמודדות עם מגה-טרור ומענים משולבים לטרור.

לרכישת הספר באנגלית לחץ כאן.