מגמות חדשות בתחום הגרעין

אירועים שונים בתחום הגרעיני בזירה הבין-לאומית מצביעים על שינויים בעקרונות שחלו בתחום זה עד היום. שינויים אלה עשויים להשפיע על היכולת והנכונות של הקהילה הבין-לאומית למנוע מאיראן לפתח נשק גרעיני.

השינוי במאזן הכוחות העולמי בתחום הגרעין מלווה בבחינה מחודשת של העקרונות והמגמות החלים בתחום זה בכמה היבטים:

  • בקרת נשק / מירוץ חימוש: ארה"ב הודיעה על כוונתה לפתח דור חדש של ראשי נפץ גרעיניים. במקביל הודיעה סין, מעצמה גרעינית אף היא, על הגדלה משמעותית של תקציב הביטחון שלה. אירועים אלה עשויים לסמן מגמה של נסיגה ממדיניות "הקיצוצים הגרעיניים" שאפיינה את סוף המלחמה הקרה.
  • המועדון הגרעיני של העולם השלישי: פקיסטן ערכה ניסוי מוצלח בטיל שיכול לשאת ראש נפץ גרעיני. על אף שפקיסטן והודו השיגו את הנשק הגרעיני שלהן בניגוד לאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני, הן אינן נתונות למגבלות כלשהן וזוכות ללגיטימציה בינ"ל יחסית.
  • תהליכי פירוק גרעיני: שליט לוב מועמר קדאפי טוען שמדינות המערב הפרו את ההתחייבות לסייע ללוב לפתח יכולות של אנרגיה גרעינית בתמורה לביטול תכנית הנשק הגרעיני של המדינה. לטענתו, חוסר היכולות או הנכונות של הקהילה הבין-לאומית להעניק סיוע כזה מהווה תמריץ שלילי לאיראן ולצפון קוריאה לזנוח את תוכניותיהן לפיתוח נשק גרעיני.

מכון ראות טוען כי אירועים אלה מצביעים על מגמות שונות שצפויות לעצב את השיח העולמי בנושא הגרעין . שיח זה ישפיע על סוגיית הגרעין האיראני.

מקורות

Globe and Mail 5/3/07

Ynet, 3/3/07.