מה לאחר תכנית ההתנתקות?

לקראת יישום תכנית ההתנתקות על ישראל לגבש את מדיניותה כלפי הפלסטינים ביום שאחרי. לצד חלופות המבוססות על התקדמות בנתיבי מפת הדרכים מוצעת חלופה הממשיכה את הגישה החד צדדית של ההתנתקות. חלופה זו ממליצה על התנתקות נוספת בשטחי הגדה
לאחר הסרת המכשולים הפרלמנטריים בפני תוכנית ההתנתקות ולקראת הביקורים של שרון ואבו-מאזן בארה"ב, מתחדדת השאלה: מה לאחר תוכנית ההתנתקות? להלן ארבע חלופות.

מהי הסוגיה?

 • תכנית ההתנתקות מילאה ריק מדיני ללא התייחסות מפורשת לתהליך המדיני שלאחריה, פרט לאזכור זיקתה למפת הדרכים.
 • עם זאת, שרון חוזר ומדגיש את מחויבותו למפת הדרכים ולרעיון של כינונה של מדינה פלסטינית בגבולות זמניים (להלן "מפג"ז") לפני הדיונים אודות הסכם הקבע.ואולם, מפת הדרכים צפויה להיקלע למבוי סתום:
 • ישראל – המפג"ז תכונן בשלב השני ללא קשר וללא דיון על סוגיות הקבע ובראשן סוגיית גבולות הקבע / קווי ה- 4/6/67; הפליטים / זכות השיבה; וירושלים / מקומות קדושים;
 • הפלסטינים – מפג"ז לא תכונן ללא ערובות ביחס לשלב השלישי (הסכם הקבע).

למה זה חשוב? למה עכשיו?

במהלך חודש אפריל צפויים שרון ואבו-מאזן לבקר בארה"ב.הפלסטינים ירו את יריית הפתיחה במאבק אודות היום שאחרי תוכנית ההתנתקות:
 • הפלסטינים הודיעו על רצונם לדלג על השלב השני של מפת הדרכים (מפג"ז) ולהתקדמות ישירה לשלב השלישי (הסכם קבע כולל);
 • ישראל דבקה במבנה מפת הדרכים הגורס כינונה של מפג"ז בשלב השני.
 • בנסיבות אלה, לנוכח המבוי הסתום, מחד, והלחץ הפלסטיני להתקדם להסדר הקבע, מאידך, צפוי לחץ על ישראל להציג מתווה מדיני בר-קיימא ביחס ליום שאחרי ההתנתקות.

כיווני חשיבה ופעולה

 • תכנית התנתקות נוספת לסיום נוכחות קבע אזרחית וצבאית (ואחריות) של ישראל בחלק משטחי הגדה תוך דחייה נוספת של מפת הדרכים או של חידוש המו"מ עם הפלסטינים.
 • יישום השלב הראשון של מפת הדרכים – הקפדה על יישום המחויבויות ההדדיות של ישראל והפלסטינים (ובכלל זה, לחימה בטרור והקפאת הבניה בהתנחלויות).
 • מעבר מהיר לשלב השני של מפת הדרכים –
 • מפג"ז באמצעות מו"מ – חתירה להסכם ישראלי-פלסטיני אודות מדינה פלסטינית בגבולות זמניים. כאמור, נתיב זה צפוי למבוי סתום;
 • מפג"ז באמצעות הכרה חד-צדדית – שורה של צעדים ישראליים חד-צדדיים ו/או בשילוב ובתיאום עם צדדים שלישיים, שנועדו לשדרג את מעמדה המדיני של הרשות הפלסטינית לרמת "מדינה פלסטינית בגבולות זמניים".
 • דילוג לשלב השלישי של מפת הדרכים / להסכם קבע כולל עם אש"ף כפי שנקבע בהסכמי אוסלו אשר נותן מענה לכל הסוגיות ההיסטוריות (כגון טריטוריה, גבולות ופליטים) ומגדיר את העקרונות למערכת היחסים בין ישראל למדינה הפלסטינית במצב הקבע.