עד כמה יעילות הסנקציות נגד איראן?

יעילותן של הסנקציות מצד ארה"ב והאו"ם עלולה להישחק בשל גורמים הנובעים מהמדיניות הכלכלית האיראנית ובשל המדיניות של שחקנים בין-לאומיים אחרים.

לאחרונה הטילו ארה"ב והאו"ם סנקציות על איראן בשל סירובה להפסיק את העשרת האורניום.

 1. הסנקציות מצד האו"ם אוסרות על אספקה, מכירה או העברה של טכנולוגיות הקשורות לתעשיית הגרעין או לחומרי גלם שביכולתם לתמוך בתהליכי ההעשרה. כמו כן הכריז האו"ם על הקפאת נכסיהם של חברות או יחידים הנחשבים לתומכים בתכנית הגרעין האיראנית.
 2. משרד האוצר האמריקני הזהיר בנקים זרים וחברות כי גישתם לשווקים הפיננסיים האמריקניים עלולה להיחסם בשל קשריהם המסחריים עם חברות איראניות המעורבות בסיוע לטרור או לתעשיית הגרעין. כמו כן אסר משרד האוצר האמריקני על ארגונים אמריקאיים ועל יחידים לקיים סחר עסקי עם בנק איראני מוביל בשל מעורבותו בפעילויות הקשורות לגרעין.

מכון ראות טוען כי גורמים שונים עלולים לשחוק את היעילות של הסנקציות נגד איראן:

 • האינטרסים המסחריים של אירופה באיראן: מדינות באירופה ממשיכות להתנגד לקו האמריקני התומך בהרחבת הסנקציות בשל קשריהן הנרחבים עם איראן. גרמניה, צרפת ואיטליה הן שותפותיה המסחריות העיקריות של איראן.
 • הקשרים המסחריים של רוסיה והאינטרסים של סין בתחום האנרגיה: בטיוטת ההחלטה של מועצת הביטחון 1737 הוכנסו שינויים לטובת איראן בשל התנגדותן של רוסיה וסין להטלת סנקציות שהיו יכולות לאיים על האינטרסים שלהן באיראן.
 • המגמה האיראנית להפחתת התלות בשווקים גלובליים: איראן עשויה להתאושש ממצבה הכלכלי הנוכחי באופן מהיר יותר מהמצופה, למרות הסנקציות שהטילו עליה ארה"ב והאו"ם. אבחנה זו נשענת על צעדים שנקטה איראן לקידום תהליכי הפרטה בכלכלתה ולעידוד השקעות זרות.
 • איראן עשויה לבחור לשאת בנטל הסנקציות על מנת להשיג את מטרות הגרעין: השאיפות האיראניות הגרעיניות נובעות מגורמים שונים הכוללים את החתירה להגמוניה אזורית ולהכרה בין-לאומית. לפיכך, אין מניעה כי איראן תמשיך לפתח את יכולותיה הגרעיניות למרות הלחץ הכלכלי.

הכלכלה האיראנית סובלת מאחוזי אבטלה גבוהים, הרעה במאזן הפיננסי ואינפלציה גואה. הסנקציות מעודדות את היווצרותו של אקלים עוין להשקעות לצד ההתדרדרות במעמדה הכלכלי הכולל של איראן. למרות זאת בעיותיה הכלכליות של איראן אינן נובעות רק מהטלת הסנקציות. גורמים נוספים הינם:

 • כשלון מדיניותו הכלכלית של אחמידניג'אד;
 • ההכנסות מההון הזר בסקטורים של הנפט והגז העלו את האינפלציה;
 • מעורבות ממשלתית גוברת בכלכלה בשל עליית מחירי הנפט והעלייה בהוצאות הממשלה;
 • מדיניות כלכלית פופוליסטית המעלה את חוסר היציבות המבני.

אבחנה מוטעית באשר לגורמים המשפיעים על המצב הכלכלי באיראן עלולה להוביל להערכת יתר של הצלחת המאמץ להגביל את הכלכלה האיראנית.

מקורות

 • החלטת מועצת הביטחון 1737, הודעה לעיתונות, 23/12/06. לטקסט המלא.
 • המועצה ליחסי חוץ, הסנקציות האיראניות מביסות את איראן, ליונל ביהנר, 23/01/07. למאמר המלא.
 • AME Info, איראן: מחירי הנפט מחפים על חוסר יציבות, 21/05/06, למאמר המלא.