שיחות בין ארה"ב לאיראן וסוריה - התעצבותו של סדר אזורי חדש?

ארה"ב החליטה להצטרף לוועידת בגדד שיוזמת ממשלת עיראק בה ישתתפו גם איראן וסוריה. התפנית במדיניות ארה"ב עשויה להיות בעלת השלכות אסטרטגיות עבור ישראל.

ארה"ב החליטה השבוע להצטרף לוועידת בגדד שיוזמת ממשלת עיראק בנושא היציבות במדינה, בה ישתתפו גם איראן וסוריה. החלטת ארה"ב להשתתף בוועידה עומדת בניגוד למדיניות ממשל בוש עד כה, אשר הציב תנאים מוקדמים לאיראן וסוריה לשם קיום מו"מ.

מכון ראות טוען כי התפנית במדיניות האמריקנית מצביעה על שינוי בסדר העדיפויות של ארה"ב באזור אשר עשויות להיות לה מספר השלכות אסטרטגיות עבור ישראל:

  • אימוץ מעשי של דו"ח בייקר המילטון - אף כי ממשל בוש לא קיבל תחילה את המלצות הדו"ח שנגעו לצורך לקיום מו"מ עם סוריה ואיראן, התפנית במדיניות כלפי איראן וסוריה מלמדת על אימוץ בפועל של רוח ההמלצות בדו"ח. לדיאלוג אמריקאי עם סוריה ואיראן עשויות להיות השלכות מדיניות גם על ישראל1 (ר' השלכות דו"ח בייקר-המילטון).

  • יציאה מעיראק - לפני "כל דבר" - נראה שהאינטרס האמריקאי המוביל בזירה המזרח תיכונית הופך להיות היציאה מעיראק. משמעות הדברים שסוגיות כגון קידום הדמוקרטיזציה במזה"ת, המלחמה בטרור, קידום תהליך השלום הישראלי-פלסטיני ואולי אף מניעת הגרעין האיראני הופכות עשויות להפוך חשובות פחות בעיני ארה"ב.
  • שינוי מדיניות כלפי הגרעין האיראני? - דיאלוג מתמשך בין ארה"ב לאיראן צפוי להוות מכשול משמעותי על האפשרות של פעולה צבאית האמריקאנית נגד הגרעין האיראני. לכן, איראן עשויה לפעול להאריך את המו"מ, גם ללא תכלית.

    יכולתה של ישראל להשפיע על מגמות אלו מוגבלת, אולם עליה לקחת בחשבון את ההשלכות האפשריות של היווצרותו של סדר אזורי חדש.

מקורות
וושינגטון פוסט, 28/2/07, לכתבה המלאה.


1 הדו"ח מציע לפתוח דיאלוג עם איראן וסוריה ללא תנאים מוקדמים. דיאלוג אמריקאי עם סוריה יצור ודאי לחץ על ישראל להתפשר בסוגיית רמת הגולן. בהקשר האיראני, ישראל עלולה לעמוד בפני הצורך לבחון מחדש את האופציות שלה מכיוון שדיאלוג בין איראן לארה"ב צפוי לחסום את האפשרות של פעולה צבאית אמריקאית נגד איראן.