איראן – בין הסנקציות לגלובליזציה

הסנקציות הכלכליות שהוטלו על איראן עשויות להוביל לאימוץ אסטרטגית פיתוח מוכוונת-פנים באיראן. עם זאת, בטווח הארוך, צמיחתה הכלכלית של איראן מותנית ביכולתה להשתתף בכלכלה הגלובלית.

סוכנות ידיעות איראנית דיווחה כי הסנקציות שהוטלו על איראן הביאו לצמיחתן של תעשיות האלקטרוניקה בתוך איראן. סנקציות נוספות יתכן ואף יניעו את איראן לאמץ אסטרטגיות פיתוח מוכוונות-פנים, כגון 'תיעוש-כתחליף-ליבוא' (Import Substitution Industries, ISI ).

אסטרטגיות מוכוונות פנים כ'תיעוש-כתחליף-יבוא' כוללות שימוש במוצרים מקומיים, על מנת לאפשר פיתוח של תעשיות מקומיות חדשות. אסטרטגיית פיתוח זו תומכת בתפיסה לאומית של הישענות עצמית, כך שכל מוצר בשרשרת היצור מיוצר מקומית.

בניגוד לכלכלות שוק חופשי, מדינות שמאמצות מדיניות 'תיעוש-כתחליף-ליבוא':
  • מסבסדות ומתאמות את היקף היצור של תחליפי יבוא אסטרטגיים;
  • מאמצות חסמי סחר (כגון מכסים);
  • מאמצות מדיניות מוניטארית המאפשרת שמירת שער חליפין בערך מופחת.

בה בעת, אימוץ של מדיניות מוכוונת-פנים עלול להוביל להרעה במאזן התשלומים ולסכן את המשך הצמיחה והיציבות הכלכלית-חברתית. כמו כן, סובסידיות שנועדו להגן על תעשיות ינוקא מקומיות (תעשיות בהתהוות שעדיין לא בשלות להתחרות מול יצרנים מבוססים) מתחרות חיצונית, גוררות עיוות במחירים ובהקצאת המשאבים.

הצלחת מדיניות 'תיעוש-כתחליף-ליבוא' באיראן תלויה בהחלטתה של המדינה להשתית שינויים מבניים יסודיים שיובילו להפרטה ויעודדו השקעות זרות.

ואולם בטווח הארוך, צמיחה מוטת יצוא ופתיחתם של שווקים מקומיים לתחרות בין-לאומית חיוניים על מנת שאיראן תוכל להשיג צמיחה משמעותית ושיפור באיכות החיים של האוכלוסייה.

כך יוצא שעל מנת לממש את הפוטנציאל הגלום במשאביה הטבעיים ובכישורים הטכנולוגיים החדשים, איראן תהיה תלויה ביתרונות הגלובליזציה.

מכון ראות טוען כי הסנקציות שהוטלו על איראן עשויות לעודד את איראן לאמץ מדיניות תעשייתית מוכוונת פנים. ואולם הפוטנציאל הכלכלי הגלום בתעשיות אלו עשוי להיות מוגבל על-ידי אותן הסנקציות עצמן.

מקורות

סוכנות הידיעות, FARS, 24/2/07, לכתבה המלאה.

חאמיד זנגנה, מגמות סוציואקונומיות בהצלחתה וכישלונה של איראן, THE MUSLIM WORLD, , 10/04, ע' 481.

קאנקסו ג'אינסקומרן, תיעוש: תחליפי יבוא לעידוד היצוא, אוניברסיטת וולוגונג, המחלקה לכלכלה, נייר עבודה 2000, למאמר המלא.