From Third World To First

הספר מתאר את הצלחתה של סינגפור בשיפור איכות החיים של תושביה באמצעות ניהול יעיל.

Lee Kuan Yew, From Third World To First: The Singapore Story, HarperCollins, 2000

על אף שהוקמה מתוך משבר, מוקפת באויבים, עם קהילת מתנגדים מבית, הצליחה סינגפור לאורך השנים לשפר את איכות החיים של תושביה באמצעות ניהול יעיל. לי קוון יו, רה"מ שלעבר הוא שעיצב את תהליך הפיתוח והצמיחה. בשל הדמיון הרבי בין סיפורה של סינגפור לזה של ישראל, מציע ספרו של לי קוון יו תובנות מועילות לפיתוח כלכלי בארץ.

לרכישת הספר בשפה האנגלית לחצו כאן.


ספרית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

MP 33E1