תוכניות משרדי הממשלה לשנת 2007

משרד ראש הממשלה פרסם חלקים נבחרים מתכניות העבודה של משרדי הממשלה לשנת 2007. הפרסום הוא חלק ממהלך לייעול עבודת הממשלה באמצעות גיבוש חזון, יעדים, לוחות זמנים ומדדי תוצאה לפעילות המשרדים השונים.
למסמך עיקרי תכניות העבודה לחצו כאן.