נחיתות אסטרטגית בביטחון הלאומי

המושג 'נחיתות אסטרטגית בביטחון הלאומי', בא לתאר מצב בו הכלים והמשאבים שמופעלים בשירות המטרות הלאומיות של צד אחד פחות רלבנטיים מהכלים והמשאבים של הצד היריב. כתוצאה מכך הצד הנחות צפוי להיכשל בהשגת יעדיו הלאומיים.

הגדרה1

המושג 'נחיתות אסטרטגית בביטחון הלאומי', בא לתאר מצב בו הכלים והמשאבים שמופעלים בשירות המטרות הלאומיות של צד אחד פחות רלבנטיים מהכלים והמשאבים של הצד היריב. כתוצאה מכך הצד הנחות צפוי להיכשל בהשגת יעדיו הלאומיים.

רקע

מקור המושגים 'נחיתות אסטרטגית' ו'עליונות אסטרטגית' בעולם הצבאי ובצורך של צבאות למדוד את עוצמתם ביחס ליריביהם. בעולם זה, נחיתות או עליונות אסטרטגית נקבעת לאור משאבים ויכולות צבאיות, צורת הארגון ותורת ההפעלה של כוחות הביטחון, טופוגרפיה, אקלים וכיו"ב.

ברמה המדינית, עוצמה של מדינות מוערכת על יסוד בחינת מגוון של משתנים ובראשם יכולות צבאיות, עוצמה כלכלית ומערך בריתות וקשרים מדיניים. משתנים נוספים כוללים, בין השאר, את גודל האוכלוסייה ושטח המדינה, מיקום גיאוגרפי, זמינותם של משאבי טבע, יכולות טכנולוגיות, תרבות פוליטית, יעילות תהליכי קבלת החלטות ואף רמת הסולידריות החברתית.2

תפיסת הביטחון הלאומי של כל מדינה עומדת בבסיס עוצמתה. תפיסה זו מבטאת את האופן שבו מגייסת המדינה את מכלול מרכיבי העוצמה שלה לאור הסביבה בה היא פועלת ובשירות מטרותיה.

נחיתות או עליונות אסטרטיגת בביטחון הלאומי מתפתחת כתוצאה מכך שתפיסת הביטחון הלאומי של צד אחד רלבנטית יותר מזו של הצד האחר. רלבנטיות זו נוצרת כתוצאה מהגדרת מטרות ויעדים ברי-השגה, הבנה עשירה יותר של המרחב האסטרטגי ושל המגמות המעצבות אותו, מודעות ליתרונות ולחסרונות של כל הצדדים ויצירתיות בעיצוב כלים מדיניים, צבאיים או כלכליים. 3

צד שנתון בנחיתות אסטרטגית צפוי לאכזבות חוזרות ונשנות בעימותים מול יריב שמצוי בעליונות אסטרטגית. עם זאת, נחיתות אסטרטגית, אין משמעה שלא ניתן לנצח בשדה הקרב. אבל, לאורך זמן, ועל פני מספר רב של עימותים, הצד הנהנה מעליונות אסטרטגית ישיג את מטרותיו על חשבון מי שמצוי בנחיתות.


1 תודות - מכון ראוּת מודה לדר' צבי לניר, מייסד מכון פרקסיס ומחבר ההפתעה הבסיסית-מודיעין במשבר (ת"א: מרכז יפה, 1983) על תרומתו למסמך זה. עם זאת, תוכנו של מסמך זה הוא על דעת מכון ראות ובאחריותו בלבד.

2 Charles Kegley and Eugene Wittkopf, World Politics: Trends and Transformation, (Wadsworth, 2006), pp. 444-445.

3 פערים של רלבנטיות עלולים להיווצר כתוצאה משלוש סיבות עיקריות מקשות על התמודדות עם מציאות משתנה: בעיות תפיסתיות, קשיחויות ארגוניות ואילוצים פוליטיים. ר' לניר צבי, פער הרלוונטיות, פרקסיס, (תל אביב, 2006) וכן Max Bazerman and Michael Watkins, Predictable Surprises, (Harvard Business School Press, 2004), pp. 69-152..