תקציב המדינה לשנת 2007

התקציב לשנת 2007 מבוסס על שני עקרונות יסוד: הגברת התחרות בכל שוק שבו פועלת הממשלה והגדלת ההשתתפות בכוח העבודה. שינויים בהקצאות שחלו במהלך הדיונים בתקציבים ובעקבות מלחמת לבנון השניה לא הביאו לשינוי משמעותי בעקרונות יסוד אלה.

להצעת שר האוצר לתקציב המדינה לשנת 2007 לחצו כאן.

לחוק ההסדרים לשנת 2007 שהועבר עם התקציב לחצו כאן.

להחלטת הממשלה להפחית את תקציבי משרדי הממשלה בגלל התוספת לתקציב הביטחון, לחצו כאן.