השיח לביטול יהדותה של מדינת ישראל

כתבה בעיתון הארץ מתארת את עלייתו של שיח בחוגי השמאל באירופה ובארצות הברית הקורא תיגר על זכותה של ישראל להתקיים כמדינה היהודית. מכון ראות טוען ששיח זה משרת את אסטרטגית הקריסה של מערך ההתנגדות.

כתבה בעיתון הארץ מתארת את עלייתו של שיח בחוגי השמאל באירופה ובארצות הברית הקורא תיגר על זכותה של ישראל להתקיים כמדינה היהודית. מכון ראות טוען ששיח זה משרת את אסטרטגית הקריסה של מערך ההתנגדות.

אסטרטגיה זו היא אוסף של פעולות מדיניות, כלכליות וצבאיות שמטרתן להביא לקריסתה של ישראל מבפנים ולכינונה של מדינה פלסטינית/ ערבית/אסלאמית אחת.

אסטרטגיית הקריסה כוללת שני מרכיבים נוספים: מניעת הפתרון של 'שתי מדינות לשני עמים' וקידום הנרטיב של 'מדינה אחת'.

מגמת הדה-לגיטימציה הבסיסית לישראל עלולה להביא ל'היפוך' בעמדת הקהילה הבין-לאומית ביחס לזכות הקיום של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ובכך לזרז את קריסתה של ישראל. ניתן לראות גם את התביעות של נציגי הציבור הערבי בישראל לביטול האופי היהודי של מדינת ישראל, כפעילות אשר תורמת לקידום הדה-לגיטימציה הבסיסית לישראל.

מקורות

עדי שורץ, הארץ, 22/1/07, לכתבה המלאה.