Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity

ספר זה עוסק בחשיבות הרבה של מרכיב האמון ביחסים כלכליים

Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, New York, 1996

ספר זה עוסק במקום המרכזי שמשחק ההון החברתי, ובאופן מיוחד האמון, ביחסים כלכליים. פוקויאמה מוכיח, באופן אמפירי, כי אמון מביא להורדת עלויות ומקל על התקשרויות בין פרטים שאינם קשורים זה לזה. היעדר אמון, לעומת זאת, פוגע בנכונות חברות וארגונים להתרחב. לפיכך, בחברות המתאפיינות באמון גבוה, כגון ארה"ב, גרמניה ויפן יכולים להתפתח ארגונים גדולים ומורכבים.

לרכישת הספר, לחצו כאן.


ספרית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.

MP33 E3