יציבות מקרו כלכלית

המושג "יציבות מקרו-כלכלית" מתאר כלכלה שרגישותה לזעזועים חיצוניים קטנה. יציבות זו יוצרת בסיס לצמיחה כלכלית ברת-קיימא.

הגדרה

המושג "יציבות מקרו-כלכלית" מתאר כלכלה שרגישותה לזעזועים וארועים חיצוניים קטנה. יציבות זו יוצרת בסיס לצמיחה כלכלית ברת-קיימא.

הקשר

יציבות מקרו-כלכלית בולמת תנודתיות בשערי חליפין ובריביות בשווקים בינלאומיים. זהו תנאי הכרחי אך לא מספיק לצמיחה.1 חשיפה לתנודות בשערי חליפין, שעורי חוב גבוהים, ואינפלציה שאינה מרוסנת עשויים לגרום למשבר כלכלי ולנפילה חדה בתמ"ג.

קרן המטבע הבינלאומית2 והאיחוד האירופי מדגישים את חשיבותה של יציבות מקרו-כלכלית. לפי כללי אמנת מאסטרכיט,3 יציבות נמדדת על ידי חמישה משתנים:

 • אינפלציה נמוכה ויציבה מעודדת רמת ביקושים יציבה.4 אינפלציה גבוהה משנה את הערך של חוזים ארוכי טווח. תנודתיות ברמת המחירים יוצרת חוסר ודאות בשוק, ומעלה את פרמיית הסיכון. מאחר ששיעורי מס מתואמים בדרך כלל לרמת האינפלציה במשק, תנודתיות באינפלציה יכולה לשנות באופן משמעותי את הכנסות הממשלה והתחייבותיהם של יחידים.
  אמנת מאסטרכיט מגבילה את רמת האינפלציה ל- 3%.

 • שיעורי ריבית ארוכי טווח משקפים ציפיות לגבי רמת האינפלציה בעתיד. בזמן שרמת האינפלציה הנוכחית עשויה להיות נמוכה באופן יחסי, שעורי ריבית ארוכי טווח גבוהים, מעידים על ציפיות לאינפלציה עתידית גבוהה. שיעורי ריבית ארוכי טווח נמוכים מעידים כי הכלכלה יציבה וצפויה להשאר כך.
  אמנת מאסטריכט מגבילה את שיעורי הריבית ארוכי הטווח לרמה של 9%.

 • חוב חיצוני נמוך ביחס לתוצר משמעותו כי לממשלה גמישות להשתמש בהכנסות ממיסים כדי לטפל בעדיפויות מקומיות במקום להחזיר חוב למלווים מבחוץ. בנוסף, חוב חיצוני נמוך מאפשר שימוש במדיניות פיסקאלית מתונה בעיתות משבר.
  אמנת מאסטריכט מגבילה את גובה החוב ביחס לתוצר ל- 60%.

 • גירעון נמוך מונע גידול בחוב בלאומי. כשהוצאות הממשלה עולות על ההכנסות הגרעון ממומן על ידי הנפקת איגרות חוב. יתר על כן, הנפקת אגרות חוב מעלה את התשואה עליהן ומייקרת את פרעון החוב.
  אמנת מאסטריכט מגבילה את שיעור הגרעון ל- 3% ביחס לתמ"ג.

 • יציבות המטבע מאפשרת ליצואנים ויבואנים לפתח אסטרטגיות צמיחה ארוכות טווח ומקטינה את הצורך של משקיעים לנהל סיכונים הנובעים מתנודתיות שער החליפין. ברמת החשבונאות הלאומית, יציבות מטבע מפחיתה את הסיכון הנובע מהנפקת חוב במטבע זר.
  אמנת מאסטריכט מאפשרת תנודות מקסימלות של 2.5% בערך המטבע של המדינות החברות.


[1] בדוח התחרותיות העולמי 2006-2007 (עמ' 4) של הפורום הכלכלי העולמי צויין כי יש עדות לכך כי בהעדר יציבות מאקרו כלכלית צמיחה תהיה מתונה או לא יציבה.

2 יציבות מאקרו כלכלית היא הדרישה העקרית לסיוע מקרן המטבע העולמית (ר' נאומה של אן קרוגר, סגנית מנהל קרן המטבע העולמי).

3 אמנת האיחוד האירופי היא מסמך מקיף הנוגע בכל ההיבטים הפוליטיים והכלכליים של הקהילה האירופית המשותפת. הכללים המאקרו-כלכליים הנדרשים מכל מדינה חברה ידועים בשם אמנת מאסטריכט, על שם העיר ההולנדית שארחה את הועידה בה נקבעו כללי האמנה.

4 Walter J. Wessels, Economics. North Carolina: Barron's, 1993 .